Kestävien elämäntapojen kiihdyttämö

Hankkeen aloitustyöpajassa mies ja nainen pöydän ääressä.

Vantaalla oli tänä syksynä käynnissä Kestävien elämäntapojen kiihdyttämö -hanke, jossa 12 paikallista kotitaloutta pääsi kokeilemaan lokakuun ajan kestävämpiä elämäntapoja. Hankkeen aloitustyöpajassa osallistujille laadittiin tiekartat hiilijalanjälkiensä pienentämiseksi. Hankkeen yhteistyökumppanit tarjosivat osallistujille palvelujaan kestävämmän elämän edistämiseksi.

Kiihdyttämöön osallistuu kotitalouksia monenlaisista lähtökohdista ja elämäntilanteista. Mukana on henkilöitä yhden hengen talouksista lapsiperheisiin ja nuorista eläkeläisiin. Toiset etsivät lisää ideoita yhä kestävämpään arkeen, toiset intoa elämäntapojen muuttamiseen.

Keskimääräisen suomalaisen hiilijalanjälki on noin 10 tonnia hiilidioksidia vuodessa. Ilmastotavoitteiden täyttymiseksi hiilijalanjälki tulisi saada pudotettua 2,5 tonniin vuoteen 2030 mennessä. Vantaan kestävien elämäntapojen kiihdyttämön osallistujien hiilijalanjälki ennen kokeilujaksoa oli keskimäärin reilu 6 tonnia. Vaikka jalanjäljet olivatkin keskimääräistä pienempä, löytyi jokaiselta vielä pudotettavaa – keskimäärin kokeilujaksolla osallistujien hiilijalanjälki putosi 14 prosenttia.

Kotitaloudet pudottivat hiilijalanjälkeään keskimäärin 14 prosenttia.
Kokeilujakson aikana kotitaloudet pudottivat hiilijalanjälkeään keskimäärin 14 %. Tiedot: D-Mat oy.

Suomalaisen hiilijalanjäljestä suuren osan muodostavat asuminen, liikkuminen ja ruoka, näin myös kiihdyttämön osallistujilla. Kokeilujaksolla suosituin toimenpide oli kodin lämpötilan alentaminen. Se olikin tehokas toimi, sillä jo yhden asteen pudotuksella kodin lämpötilassa voi säästää jopa 5 prosenttia energiankulutuksesta. Muita suosittuja toimia olivat mm. etätyön tekeminen, kasvisruokapäivien pitäminen ja perunan ja ohran suosiminen riisin sijaan.

Hakijat toivovat kokeilun olevan käytännönläheinen, sekä antavan vinkkejä arjen valintoihin. Osallistujia mietityttää jätteiden minimointi, ruokatottumukset ja kodin energiankulutus. Monet pohtivat kulutustottumuksiaan ja sitä, miten oikeastaan voi kuluttaa kestävästi. Hakijoiden ajatuksista nousi esille halu elämänlaadun parantamiseksi kestävämpien elintapojen myötä.

Kansainvälisessä kiihdyttämössä on mukana kotitalouksia seitsemästä maasta: Suomesta, Tanskasta, Saksasta, Espanjasta, Sveitsistä, Meksikosta ja Intiasta. Ensimmäisenä vuonna mukana oli kahdeksan kotitaloutta, vuonna 2019 tavoitteena on saada mukaan 500 kotitaloutta ja kolmantena vuotena 10 000 kotitaloutta jokaisesta seitsemästä maasta. Projektin keskuskoordinaattorina toimii saksalainen Wuppertal-instituutti ja Suomessa sitä koordinoi D-mat oy.

Hankkeen yhteistyökumppanit

Kiihdyttämössä löydettiin ekologisempia ratkaisuja arkeen

Ajankohtaista

Twitter