Liittymisvelvollisuudesta vapauttaminen

Vesihuoltolain (119/2001) 17 b §:n mukaan alueella, missä on yleinen hulevesiviemäröinti, on kiinteistö liitettävä hulevesiviemäriin. Ympäristönsuojeluviranomainen voi myöntää vapautuksen liittymisvelvollisuudesta perustellusta syystä. Hulevesiviemäriin liittymisestä saa tietoa HSY Vedeltä.

Ympäristöviranomainen voi myöntää hakemuksesta kiinteistölle toistaiseksi voimassa olevan tai määräaikaisen vapautuksen liittämisvelvollisuudesta hulevesiviemäriin.

Vapautus liittämisvelvollisuudesta on myönnettävä, jos:

  1. liittäminen hulevesiviemäriin muodostuisi kiinteistön omistajalle tai haltijalle kohtuuttomaksi, kun otetaan huomioon kiinteistöjen hulevesien hallinnasta aiheutuneet kustannukset, liittämisestä aiheutuvat kustannukset, vesihuoltolaitoksen hu-levesiviemäröinnin vähäinen tarve tai muu vastaava erityinen syy.
  2. Vapauttaminen ei vaaranna huleveden viemäröinnin taloudellista ja asianmukaista hoitamista vesihuoltolaitoksen hulevesiviemäröinnin alueella.
  3. Liittämisestä vapautettavan kiinteistön hulevesi voidaan poistaa muutoin asianmukaisesti.

Vapautusta anotaan Lupapiste.fi:stä.

Ajankohtaista