Liikennemelu

Kehätiellä ruuhka-aikaan useita kuorma- ja henkilöautoja jonossa.

Tiiviissä kaupunkimaisessa ympäristössä entistä useammat altistuvat melulle. Lukuun ottamatta joitakin paikallisesti merkittäviä melulähteitä kuten kivenmurskaamot ja jotkut teollisuuslaitokset, kasvava liikenne, varsinkin tieliikenne, altistaa vantaalaisia ympäristömelulle. Vantaan kaupunkirakenteesta johtuu, että meluongelmat eri alueilla ovat hyvinkin erilaisia.

Vantaan lento-, tie- ja raideliikenteen melutilanteen näet kartta.vantaa.fi -palvelusta "Ympäristö" -osion alta.

Autoliikenteen aiheuttama melu

Autoliikenteen aiheuttamat suurimmat ongelmat muodostuvat valtakunnallisten pääväylien varsille, joissa liikennemäärät ja liikenteen nopeudet ovat suuria.

Vantaan maankäyttö on kuitenkin sellainen, että vilkkaimpien pääväylien varsilla ei yleensä ole tehokkaasti rakennettuja asuinalueita. Vilkkaimmilla kaduilla melutaso nousee suhteellisen korkeaksi esim. Tikkurilassa ja Myyrmäessä.

Melun huomioonottaminen kaavoituksessa on entistä tärkeämpää, koska uusia rakennuspaikkoja joudutaan hakemaan aikaisempaa useammin myös liikenneväylien varsilta.

Alueella, jossa vuorokauden tie- ja katuliikenteen äänitaso on yli 55 dB:ä, asui Vantaalla vuoden 2012 meluselvityksen mukaan noin 108 700 asukasta, eli yli puolet vantaalaisista.

Rautatieliikenteen aiheuttama melu

Rautatieliikennemelun pääasiallinen lähde on pyörän ja kiskon kosketuksesta syntyvä melu. Junasta lähtevään kokonaismelutasoon vaikuttavat veturin ja vaunujen tyypin lisäksi junan nopeus ja radan ominaisuudet.

Rautatieliikenne on hiljaisempaa kuin tieliikenne suhteessa kuljetettuun matkustajamäärään. Kaluston kehityksen erääksi painopisteeksi on tullut hiljaisemman kaluston kehittäminen. Tuleva kalusto on huomattavasti hiljaisempaa kuin nykyinen kalusto. Kiskojen tehostettu hionta on melua vähentävänä toimenpiteenä tehokas. Uudistettaessa rataverkostoa on samalla rakennettu meluesteet asutuksen ja ratojen väliin mm. Koivukylään ja Rekolaan.

Tasapainoisen, eheän yhdyskuntarakenteen avulla on mahdollista hillitä liikenteen kasvu, turvata joukkoliikenteen, kävelyn ja pyöräilyn edellytykset ja edistää samalla liikenneturvallisuutta. Nämä kestävän kehityksen mukaiset suunnitteluperiaatteet ovat yhdenmukaisia myös meluntorjunnan tavoitteiden kanssa.

Alueella, jossa vuorokauden äänitaso on yli 55 dB:ä, asui Vantaalla vuoden 2012 meluselvityksen mukaan 9 280 asukasta, eli vajaa 5 prosenttia vantaalaisista.