Lentomelu

Lentomelun kehitys

Helsinki-Vantaan lentokenttä aloitti toimintansa olympiavuonna 1952 ja ensimmäiset meluselvitykset tehtiin 1960-luvulla. 1970 ja 80-luvulla meluisat suihkukoneet ja liikennemäärät moninkertaistuivat ja lentomelusta tuli vantaalaisen maankäytön suunnitteluun ja kaupunkirakenteeseen keskeisesti vaikuttava tekijä johon liittyy moninaisia yhteiskunnallisia ristiriitoja.

Helsinki-Vantaan lentoaseman melualue on kuitenkin viime vuosina jatkuvasti pienentynyt, ja melulle altistuvien asukkaiden määrä on vähentynyt pääasiassa konetekniikan kehityksen ansiosta. Kun Helsinki-Vantaan lentokentän ympäristössä laskettiin vielä vuonna 1990 lähes 97 000 asukkaan altistuvan yli 55 dB:n melulle, oli heitä vuonna 2013 enää noin 7 400. Tämä johtuu lentoasemalle liikennöivän konekaluston melupäästöjen vähentymisestä sekä kiitoteiden ja lentoreittien käytön suunnittelusta ja lentomenetelmien kehittymisestä.

Lentomelun seuranta

Lentomelun ja lentoreittien seurantajärjestelmä on asennettu Helsinki-Vantaan lentoasemalle 1996 osana kaupungin myöntämän sijoituspaikkaluvan ehtoja. Järjestelmä tuottaa tietoja sekä koneiden todellisista lentoreiteistä että mitatuista melutasoista. Lentomelua mitataan seitsemällä jatkuvatoimisella mittausasemalla. Mittausasemat mittaavat lentomelua asuntoalueilla ja niiden läheisyydessä. Melutapahtumat korreloidaan tutkatietojen avulla mittaushetkellä mittausaseman lähellä lentäneen koneen tietoihin ja reittiin.

Lentokoneiden reitit ja melumittausasemien melutiedot ovat nyt kaikkien nähtävillä. WebTrak -palvelu tarjoaa yksityiskohtaista tietoa muun muassa lentokoneen sijainnista, korkeudesta ja lentokonetyypistä noin 70 km etäisyydeltä lentoasemasta.

Lentomelun häiritsevyystutkimus

Vantaan ympäristökeskus teki laajan kyselytutkimuksen lentomelu häiritsevyydestä vuonna 1994. Lentomelualueella 10 - 15 % asukkaista koki lentomelun erittäin häiritseväksi. Lentomelu koettiin viikonloppuisin häiritsevämmäksi kuin arkena ja ongelma koettiin suuremmaksi ulkona kuin sisätiloissa.

Lentomelu häiritsi eniten keskustelua ulkona. Seuraavalle sijalla tuli lentomelusta johtuva ikkunoiden tärinä ja helinä. Kolmanneksi useimmin mainittiin lentomelun vähentävän halua nukkua öisin ikkuna auki. Lentomelualueella 10 - 25 % asukkaista katsoi lentomelun rajoittavan parvekkeen käyttöä erittäin paljon. Lentomelualueella vastaajia huolestuttivat lentomelun ohella eniten pakokaasut, noki ja polttoainepäästöt.

Lentomelun torjunnassa Vantaan periaatteena on selkeästi ollut melun häiritsevyyden vähentäminen siten, että meluvyöhyke on mahdollisimman suppea ja häiriö kohdistuu harvimmin asutulle alueelle kuntarajoista riippumatta. Tällä tavalla lentomelualueella (Lden > 55 dB) asuvien määrä on 90-luvulla pystytty radikaalisesti vähentämään.

Ajankohtaista