Hiljaiset alueet

Vantaan äänimaailmaa kuormittavat muun muassa useat vilkasliikenteiset tiet ja kadut, junaradat, useat teollisuusalueet sekä lentoliikenne. Tästä johtuen varsinaisia luonnonrauha-alueita, johon ihmisen toiminnasta aiheutuva melu ei kuuluisi, ei Vantaalla ole. Mutta muuta ympäristöä hiljaisempia, äänimaisemaltaan miellyttäviä luontoalueita sekä suhteellisen hiljaisia katutiloja, reittejä ja torialueita kuitenkin löytyy runsaasti eri puolilta Vantaata.

Vantaan kaikkein hiljaisimmat alueet, Vestra, Reuna, Sotunki ja Sipoonkorpi ovat laajoja luontoalueita, jotka toimivat Vantaan ja osittain koko pääkaupunkiseudun virkistysalueina.

Laajat hiljaiset luontoalueet (melutaso alle 45 dB)

Alueilla luonnonäänet ovat hallitsevia, kuuluu myös satunnaista yhdyskuntamelua ja vähäisiä ihmisen ääniä. Äänimaisema on yleisesti levollinen.

Hiljaiset virkistys- ja ulkoilualueet (melutaso korkeintaan 45 - 50 dB)

Alueilla luonnonäänet sekoittuvat taustalla kuuluvaan yhdyskuntameluun. Tähän luokkaa sijoittuu suurin osa kaupunkimaisista hiljaisista alueista (mm. puistot, uimarannat ja maauimalat).

Hiljaiset asuinalueet (melutaso korkeintaan 45 - 50 dB)

Alueet ovat pääosin hiljaisia, äänimaisema koostuu ihmisten äänistä ja jonkin verran yhdyskuntamelusta. Päivisin asuinalueet ovat hyvinkin hiljaisia, äänet keskittyvät iltoihin ja viikonloppuihin (mm. pientalovaltaiset asuinalueet ja kyläkeskustat). Äänimaisema koostuu asumisen ja pihakoneiden äänistä.

Hiljaiset katutilat ja reitit (melutaso yleensä alle 50 dB)

Näillä alueilla liikuttaessa melutaso vaihtelee suurestikin, mutta yleinen kokemus on hiljainen. Tähän ryhmään kuuluvat mm. jalankulkukadut, pihakadut sekä kävely- ja pyöräilyreitit ja vähäliikenteiset asuntokadut.

Hiljaiset alueet vähenevät

Hiljaisten alueiden määrä ja koko tulee liikenteen ja asutuksen kasvun myötä vähenemään, vaikka yksittäisten ajoneuvojen ja lentokoneiden melupäästöt alenevatkin. Riittävä määrä hiljaisia alueita voidaan säilyttää vain huomioimalla niiden tärkeys pitkäjänteisesti kaavoituksessa, maankäytön ja eri toimintojen suunnittelussa.

Ajankohtaista