Meluntorjunta

Melunlähteitä; linja-auto tulossa junaradan alikulusta, juna juuri menossa yli.

Mistä melua syntyy?

Vantaata halkovat valtatiet ja Helsinki-Vantaan kansainvälinen lentoasema luovat erinomaisen reittiverkoston, mutta tuovat samalla liikennemelun osaksi monen vantaalaisen arkea. Liikenteen lisäksi myös esimerkiksi rakentaminen ja murskaamotoiminta voivat aiheuttaa tilapäistä melua lähiympäristölle. Vantaan ympäristökeskus valvoo, ohjaa ja edistää meluntorjuntaa Vantaalla.

Melua torjutaan hyvällä suunnittelulla

Vantaalla asumisviihtyvyyden ja terveyden edistämiseksi melua torjutaan pääasiallisesti liikennesuunnittelun ja kaavoituksen keinoin. Melua voidaan myös torjua tonttien ja rakennusten suunnittelulla. Lentoliikenteen meluhaittoja vähennetään liikennerajoituksilla. Lentomelusta johtuen Vantaalla on hiljaisia alueita melko vähän, joten niiden säilyttäminen on erityisen tärkeää.

Ilmoitus häiritsevästä melusta

Erityisen häiritsevää melua tai tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta on tehtävä ympäristösuojelulain mukainen kirjallinen ilmoitus Vantaan kaupungin ympäristökeskukselle. Ympäristöä haittaavasta rakennustyöstä on tehtävä Vantaan kaupungin ympäristönsuojelumääräysten nojalla ilmoitus ympäristökeskukselle.

Ajankohtaista