Kemikaalien varastointi ja käsittely

Vaaralliset aineet kuuluvat jokapäiväiseen elämäämme. Väärin käytettynä tai varastoituna ne saattavat aiheuttaa vaaraa ihmisille tai ympäristölle.

Vaarallisia kemikaaleja varastoidaan ja käsitellään sekä kotona että teollisuudessa. Kotikäytössä kemikaalien käsittely on yleensä niin pienimuostoista, että siihen ei tarvita lupia. Kuitenkin, joillekin palaville nesteille, esimerkiksi bensiinin säilyttämiselle kotona on annettu rajoituksia. Kemikaalien teollinen käsittely ja varastointi on luvan- tai ilmoituksenvaraista.

Kemikaalilain tavoitteena on ehkäistä ja torjua kemikaalien aiheuttamia terveys- ja ympäristöhaittoja. Lisäksi tavoitteena on kemikaalien aiheuttaman palo- ja räjähdysvaaran sekä niiden aiheuttamien omaisuusvahinkojen ehkäiseminen.

Kemikaalit kotona

Tavallisimpia kemikaaleja kotitalouksissa ovat:

 • pesuaineet,
 • liimat,
 • maalit,
 • polttoaineet sekä
 • pihan ja puutarhan torjunta-aineet.

Säilytä kemikaaleja kotona seuraavasti:

 • niin, että lapset tai lemmikkieläimet eivät pääse niihin käsiksi
 • erillään elintarvikkeista
 • alkuperäispakkauksessa (pakkauksen etiketti kertoo kemikaalin käytöstä ja vaaroista)
  • mikäli pakkausta on kuitenkin tarve vaihtaa, kannattaa kirjoittaa pullon tai purkin kylkeen mitä ainetta pakkauksessa on.
 • niin, ettei niitä pääse maaperään, pintaveteen, pohjaveteen tai muuhun ympäristöön

Polttoaineiden, maalien ja liuottimien varastointi

Esimerkiksi ruohonleikkurin tai moottorisahan polttoaine tai maalit ja liuottimet tulee varastoida sellaisessa tilassa, että vahinkotilanteessa niitä ei pääse valumaan seuraaviin paikkoihin:

 • nurmikolle,
 • kivetykselle,
 • asfaltille tai
 • hule- tai jätevesiviemäriin.

Hyvä säilytyspaikka on esimerkiksi autotallissa, jossa kemikaalit on sijoitettu tiiviiseen suoja-altaaseen.

Valitse vähiten vaarallinen kemikaali

Kotiin kannattaa valita vähiten vaarallinen kemikaali, ostaessa kannattaa harkita tarvitseeko erittäin voimakkaan kemikaalin vai voiko tilalle valita täysin myrkyttömän vaihtoehdon. Siivoukseen on tarjolla biosidejä sisältäviä pesu- ja puhdistusaineita, mutta niiden käyttö kotitalouksissa on jokseenkin turhaa. Monet pesu- ja puhdistusaineet eri kemikaaleineen voi usein korvata etikalla, joka on erinomainen yleispuhdistusaine: pesuveteen lisättynä etikka puhdistaa muun muassa ikkunat ja wc-pöntöt, huuhteluvedessä etikka raikastaa pyykin ilman huuhteluainetta. Myös tavallinen ruokasooda on yllättävän monikäyttöinen puhdistusaine, jota voi käyttää kemikaaleja sisältävien aineiden sijasta.

Vanhentuneet, käytetyt tai ylijääneet kemikaalit ovat vaarallista jätettä ja ne tulee toimittaa vaarallisen jätteen keräykseen. Kemikaaleja ei saa päästää maaperään tai kaataa viemäriin.

Kemikaalit teollisuudessa

Teollisuudessa kemikaalien käyttö on usein merkittävästi laajempaa kuin kotitalouksissa. Asetus vaarallisten kemikaalien teollisen käsittelyn ja varastoinnin valvonnasta määrittelee kemikaalien vähäisen ja laajamittaisen käytön rajat.

Kemikaalien vähäistä teollista käsittelyä ja varastointia valvoo pelastusviranomainen. Vaarallisten kemikaalin vähäisestä teollisesta käsittelystä ja varastoinnista tulee tehdä kemikaali-ilmoitus kunnan pelastuslaitokselle, joka käsittelee ilmoituksen ja tarkastaa laitoksen. Myös merkittävistä muutoksista laitoksen toiminnassa on aina tehtävä ilmoitus. Vantaalla valvonta kuuluu Keski-Uudenmaan pelastuslaitokselle.

Kemikaalien laajamittaista teollista käsittelyä ja varastointia valvoo Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (www.tukes.fi). Kemikaalien laajamittainen käsittely ja varastointi on luvanvarasta.

Markkinavalvonta

Kemikaalilainsäädännön muutoksessa aiemmin kunnan valvonnassa ollut kemikaalien markkinavalvonta on siirtynyt 1.9.2013 alkaen Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle (TUKES).

Ajankohtaista