Ilmansuojelu

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä eli HSY huolehtii pääkaupunkiseudun kuntien Helsingin, Espoon, Kauniaisten ja Vantaan ilmansuojelun seurannasta, tutkimuksesta ja suunnittelusta sekä koulutuksesta ja valistuksesta. HSY hoitaa tehtävänsä kiinteässä yhteistyössä kaupunkien ympäristökeskusten kanssa.

Pääkaupunkiseudun ilmanlaadun mittausjärjestelmä koostuu kiinteistä asemista ja siirrettävistä asemista.
Asemilla mitataan kaupunki-ilman epäpuhtauksien, kuten

  • typen oksidien (NO ja NO2),
  • otsonin (O3), rikkidioksidin (SO2),
  • hiilimonoksidin (CO) sekä
  • kokonaisleijuman (TSP),
  • hengitettävien hiukkasten (PM10) ja pienhiukkasten (PM2,5) pitoisuuksia.

Mittaustulokset päivittyvät tunneittain HSY:n sivuille.

Siirrettävät asemat Vantaalla

Siirrettävät asemat sijoitetaan vuodeksi kerrallaan eri puolelle pääkaupunkiseutua. Vantaan siirrettävällä asemalla ilmanlaatua on mitattu useassa kohteessa vuodesta 1989 asti. Vuonna 2020 HSY seuraa ilmanlaatua Kehä III:n varrella Varistossa. Mittauksilla saadaan tietoa ilmansaasteiden pitoisuuksista pääteiden varsilla. Tuloksia hyödynnetään muun muassa pääväylien katupölyn torjunnassa.

Pysyvä asema Tikkurilasssa

Vantaan pysyvä mittausasema on Neilikkatiellä ja se edustaa vilkasliikenteistä keskusta-aluetta. Pääkaupunkiseudun ilman laadusta ja mittausasemista saa tietoa HSY:n internetsivuilta.

Monet ilmanlaatuun vaikuttavat tekijät, kuten liikenne, vaikuttavat pidemmällä aikavälillä myös ilmastoon. Liikenteessä käytettävät fossiiliset polttoaineet ovat yksi maailmanlaajuista ilmastonmuutosta edistävä tekijä.

Ajankohtaista

Twitter