Uimarantavesien laadunvalvonta

Kuusijärven uimarannalla kolme henkilöä hyppäämässä laiturilta veteen.

Ympäristökeskuksen terveydensuojelutarkastaja valvoo uimavesien laatua yleisillä uimarannoilla. Uimarantojen vedenlaatua valvotaan sosiaali- ja terveysministeriön asetusten mukaisesti.

Yleisten uimarantojen säännöllinen valvonta

Vantaan uimarannoilta otetaan vesinäytteitä kesä - elokuun aikana joka toinen viikko. Ensimmäiset näytteet otetaan kaksi viikkoa ennen uimakauden 15.6.–31.8. alkua ja muut näytteet säännöllisin välein uimakauden aikana. Näytteistä seurataan veden hygieenistä laatua määrittämällä ulosteperäisiä bakteereja (suolistoperäiset enterokokit ja Escherichia coli).

Aistinvaraista laatua ja sinilevien esiintymistä seurataan tarkastusten ja näytteenottojen yhteydessä. Tarkastuksilla seurataan uimareiden terveyteen vaikuttavia tekijöitä, kuten uimarantojen tilojen puhtautta, jätehuollon toimivuutta ja ilmoitustauluilla annettavia tietoja. Jos vedessä tai sen pinnalla todetaan leväesiintymää, voidaan mikroskoopilla varmistaa, onko kyseessä sinilevä vai muita harmittomia leviä. Sinileväesiintymän ulkonäön perusteella ei voi arvioida, onko kyseessä myrkkyjä tuottava sinilevälaji vai ei. Sinilevät voivat aiheuttaa uimareille vatsa- ja iho-oireita, joten tarvittaessa niiden esiintymisestä tiedotetaan uimarannan ilmoitustaululla.

Veden laatu

Veden laatu on yleensä hyvä, veden laatu saattaa kuitenkin heikentyä esimerkiksi runsaiden sateiden aiheuttamien valumien ja luonnoneläinten vaikutuksesta. Vesinäytteiden tulokset kertovat aina vain sen hetkisen tilanteen ja etenkin jokivesien laatu voi vaihdella virtauksen ja runsaiden sateiden johdosta. Sateen vaikutus veden laatuun voi olla merkittävä, jos uimaveteen pääsee runsaasti lika-aineita pintavalumien mukana.

Tutkimustulokset

Uusimmat tutkimustulokset löytyvät alta, sekä kunkin uimarannan ilmoitustaululta ja tämän sivun alalaidassa olevalta kartalta. Koko kauden tulokset löytyvät sivun Liitteet-kohdasta uintikausittain.

Kesän 2021 uintikauden veden laatu

Leppäkorpi:
11.8.: lämpötila 20,1o C, E.coli 49 mpn/100 ml, Enterokokit 11 pmy/100 ml, sameus 2,1 FNU, ei havaittu sinilevää, veden laatu hyvä

Eu-uimarannat:

Kuusijärvi:
25.8.: lämpötila 15,4 o C, E.coli 80 mpn/100 ml, Enterokokit 43 pmy/100 ml, sameus 23,0 FNU, ei havaittu sinilevää, veden laatu hyvä

Vetokannas:
25.8.: lämpötila 16,7 o C, E.coli 60 mpn/100 ml, Enterokokit 130 pmy/100 ml, sameus 3,5 FNU, ei havaittu sinilevää, veden laatu hyvä, joskin Vetokannaksen uimarannalla on osa käyttäjistä saanut järvisyyhyn. Järvisyyhyä ei tutkita uimavedestä, syyhystä tiedotetaan uimareilta saatujen tietojen perusteella. Alempana sivulla lisätietoa järvisyyhystä.

Keravanjoen uimarannat

Keravanjoen varrella olevien uimarantojen uimavesinäytteissä on aiempina vuosina runsaiden sateiden yhteydessä havaittu kohonneita suolistoperäisten bakteerien pitoisuuksia. Siksi ympäristökeskus suosittelee välttämään uimista runsaiden sateiden jälkeen Havukosken, Matarin ja Nikinmäen uimarannoilla. Näiden uimarantojen vedenlaatua seurataan tehostetusti kesän 2021 aikana.

Havukoski:
27.8.: lämpötila 13,3 o C, E.coli 2400 mpn/100 ml, Enterokokit >800 pmy/100 ml, sameus 220 FNU, ei havaittu sinilevää, veden laatu huono; Escherichia coli -bakteeripitoisuus ja enterokokkipitoisuus ylittää uimarantavesille säädetyn toimenpiderajan. Uimista ei suositella.

Matari:
27.8.: lämpötila 13,3 o C, E.coli 2400 mpn/100 ml, Enterokokit >800 pmy/100 ml, sameus 210 FNU, ei havaittu sinilevää, veden laatu huono; Escherichia coli -bakteeripitoisuus ja enterokokkipitoisuus ylittää uimarantavesille säädetyn toimenpiderajan. Uimista ei suositella.

Nikinmäki:
27.8.: lämpötila 13,3 o C, E.coli >2400 mpn/100 ml, Enterokokit >800 pmy/100 ml, sameus 200 FNU, ei havaittu sinilevää, veden laatu huono; Escherichia coli -bakteeripitoisuus ja enterokokkien pitoisuus ylittää uimarantavesille säädetyn toimenpiderajan. Uimista ei suositella.

Järvisyyhy

Järvisyyhy ilmenee uimisen jälkeisenä ihon kutiamisena ja iholle nousevina näppylöinä. Järvisyyhy on vaaraton, mutta kiusallinen vaiva. Kutina häviää yleensä muutaman tunnin kuluttua, mutta näppylät voivat säilyä iholla jopa viikon. Heti uinnin jälkeen huolellinen pesu suihkussa sekä ihon kuivaaminen karkealla pyyhkeellä poistaa mahdollisia järvisyyhyn aiheuttavia toukkia iholta.

Sinilevä

Sinileviin suhtaudutaan oletuksella, että niistä voi aiheutua haittaa uimarin terveydelle.

Pieni määrä sinilevää näkyy vedessä pieniä tikkuina ja hippuina. Runsaampi määrä näkyy veden vihertävänä värinä ja rannassa vihreinä leväraitoina. Rantaan ajautunut sinilevän massaesiintymä voi muistuttaa jopa paksua maalia tai hernerokkaa.

Sinilevien määrä kasvaa yleensä veden lämmetessä. Sinilevän määrä ja esiintyminen voi vaihdella nopeasti jopa saman päivän aikana riippuen tuulista ja lämpötilasta.

Muista nämä asiat:

Tarkkaile silmämääräisesti uimaveden tilaa ennen uimaan menemistä. Vältä uimista ja kahlaamista silloin, kun sinilevää on selvästi havaittavissa. Jos kuitenkin uit, käy ainakin suihkussa uimisen jälkeen. Pidä lapset poissa rannasta, jotta he eivät nielisi levää sisältävää vettä. Sinilevät saattavat tuottaa myrkyllisiä tai ärsyttäviä aineita veteen. Sinilevä voi aiheuttaa iho-oireita, silmien kirvelyä, nuhaista oloa, lihaskipua tai pahoinvointia.

Talviuintipaikkojen veden laatu

Vain Kuusijärvellä ja Vetokannaksella on talviuintipaikka. Näiltä uintipaikoilta otetaan vesinäytteitä talviuintikaudella kaksi kertaa syksyllä ja keväällä.

Kuusijärvi:
9.2.2022: lämpötila 0,0 o C, E.coli 9 mpn/100 ml, Enterokokit 3 pmy/100 ml, veden laatu hyvä

Muutaman minuutin välein päivittyvä reaaliaikainen veden lämpötila katsottavissa verkkosivulla: https://uiras.fvh.io/

Vetokannas:
9.2.2022: lämpötila 0,7 o C, E.coli <1 mpn/100 ml, Enterokokit <1 pmy/100 ml, veden laatu hyvä
Muutaman minuutin välein päivittyvä reaaliaikainen veden lämpötila katsottavissa verkkosivulla: https://uiras.fvh.io/

Uimavesiluokat ja uimavesiprofiili

Suurille uimarannoille määritetään uimavesiluokka neljän viimeisen vuoden uimavesitulosten perusteella. Kuusijärven uimavesiluokka on ollut neljänä viimeisenä vuotena erinomainen. Vetokannakselle on määritelty uimavesiluokka ensimmäisen kerran vuonna 2016 ja se on ollut vuosina 2016 - 2020 erinomainen.

Kuusijärven ja Vetokannaksen uimarannoille on laadittu uimavesiasetuksen mukainen uimavesiprofiili. Uimavesiprofiileissa on mm. tuotu esille syitä, jotka voivat vaarantaa uimaveden laatua ja sitä kautta vaikuttaa myös uimareiden terveyteen. Tiivistelmä uimavesiprofiilista löytyy uimarantojen ilmoitustaululta sekä tällä sivulla olevasta Liitteet -kohdasta.

Uimarantojen vedenlaatu kartalla

Tässä näkymässä näet uimarannoittain onko siellä uiminen sallittua, ei suositeltavaa tai kiellettyä.
Viimeisimmät veden tutkimustulokset näet siirtymällä oikeasta yläkulmasta karttapalveluun, ja klikkaamalla siellä uimarannan merkkiä.

Ajankohtaista