Uima-allasvesien laadunvalvonta

Uimahallissa mieshenkilö uimassa.

Ympäristökeskuksen terveydensuojelutarkastaja valvoo uimavesien laatua uimahalleissa, kylpylöissä sekä hoitolaitosten, hotellien ja vastaavien yhteydessä olevissa uima-altaissa.

Vantaalla on viisi yleiseen käyttöön tarkoitettua uimahallia, kylpylä sekä joukko pienempiä uima-altaita hoitolaitosten, hotellien ja vastaavien yhteydessä. Uima-altaiden veden laatua valvotaan säännöllisin näytteenotoin, jonka tiheyteen vaikuttaa uima-altaan käyttöaste. Allasveden tulee täyttää sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen mukaiset laatuvaatimukset.

Viimeisimmät tutkimustulokset ovat esillä allastiloissa.

Allasveden laatuun vaikuttavat tekijät

Allasveden hygieeninen laatu turvataan ensisijaisesti klooridesinfioinnilla. Veden laatuun vaikuttaa uimahallin vedenpuhdistuslaitteiston toiminnan lisäksi uima-allastilojen kunto ja siisteys. Osa terveydensuojelutarkastajan suorittamasta uima-vesivalvonnasta kohdistuu edellä mainittuihin tekijöihin.

Myös uimareilla on tärkeä merkitys allasveden laatuun. Jotta uimareista altaaseen joutuva likamäärä olisi mahdollisimman vähäinen, tulisi uimareiden peseytyä hyvin ennen uintia ja noudattaa annettuja käyttäytymisohjeita. Koska infektiotautia sairastava uimari voi tartuttaa taudin muihin uimareihin, ei sairaana saa tulla uimaan.

Ajankohtaista