Hakemus talousvettä toimittavasta laitoksesta

Talousvettä toimittavan laitoksen on haettava toimintansa hyväksymistä kolme kuukautta ennen suunniteltua toiminnan aloittamista terveydensuojeluviranomaiselle. Toiminnan muutosta koskeva hakemus on tehtävä 30 vuorokautta ennen toiminnan muuttamista. Vastaava hakemus on tehtävä myös toiminnanharjoittajan vaihtumisesta.

Hakemuslomake

Hakemuslomake löytyy Vantaan kaupungin verkkoasiointipalvelusta. Lomake täytetään ja lähetetään sähköisesti Vantaan kaupungin kirjaamoon.

Hakemuksen käsittely

Terveydensuojeluviranomainen tekee hakemuksesta päätöksen. Päätöksessä voidaan antaa terveyshaittojen ehkäisemiseksi tarpeellisia määräyksiä. Talousvettä toimittava laitos ei saa toimittaa talousvettä ennen hyväksymispäätöstä. Asian käsittelystä peritään ympäristöterveydenhuollon maksutaksan mukainen käsittelymaksu. Toiminnanharjoittajan tiedot tallennetaan valvontakohde -tietokantaan.

Ajankohtaista