Valvontaprojektit

Näytteenottoa ja tarkastuksia

Vantaan elintarvikevalvonnassa toteutetaan vuosittain valvontaprojekteja yhteistyössä pääkaupunkiseudun muiden kuntien ja MetropoliLabin kanssa. Osa projekteista voi olla valtakunnallisia ja niitä koordinoi Ruokavirasto.

Projektin sisältö

Projekti voi sisältää näytteenoton, tietyn osa-alueen tarkastuksen tai molemmat. Projektien avulla saadaan tietoa elintarvikealan yritysten toiminnasta, jolloin valvontaa pystytään jatkossa kohdentamaan riskialttiiseen toimintaan.

Projektin tulos

Jos näytetulos on huono, tarkastaja neuvoo toimijaa minkä jälkeen otetaan uusintanäyte.

Ajankohtaista