Omavalvonta ja hygieniaosaaminen

Mikä omavalvonta?

Omavalvonta on yrityksen elintarviketoiminnan omaa laadunvarmistusta. Omavalvontaan kuuluu omavalvontasuunnitelma ja siihen liittyvät toimenpiteet.

Omavalvontasuunnitelma on kirjallinen kuvaus yrityksen toiminnasta, toimintatavoista ja elintarviketurvallisuuden kannalta riskialttiista toiminnan kohdista.

Tällaisia kohtia voivat olla esim.

 • työntekijöiden hygieniaosaaminen
 • tuotteiden valmistus- ja säilytyslämpötilat
 • siivous.

Suunnitelman laajuus riippuu toiminnasta.

Omavalvontasuunnitelmaa on säilytettävä elintarvikehuoneistossa. Omavalvontasuunnitelma on pidettävä aina ajan tasalla ja sen on vastattava toimintaa.

Omavalvonnan toteutus

Toiminnan riskikohdille määritetään toimenpiteet, joilla valvotaan, että toiminta täyttää sille asetetut vaatimukset.

Toimenpiteitä voivat olla esimerkiksi

 • lämpötilamittaukset
 • siivoukset
 • työntekijöiden terveysselvitykset
 • elintarvikenäytteiden tutkiminen.

Toimenpiteistä tehdään kirjaukset, joita on säilytettävä vähintään vuoden ajan.

Hygieniaosaaminen

Hygieniapassi eli hygieniaosaamistodistus

Elintarviketyöntekijä tarvitsee hygieniapassin (hygieniaosaamistodistuksen), jos hän käsittelee työssään pakkaamattomia helposti pilaantuvia elintarvikkeita.

Hygieniapassi pitää olla työntekijällä, joka työskentelee

 • kahvilassa
 • ravintolassa
 • suurkeittiössä
 • erilaisissa kioskeissa
 • pikaruokaravintolassa
 • elintarvikemyymälässä
 • monissa elintarvikkeita valmistavissa tehtaissa.

Lisätietoja Ruokaviraston nettisivuilla.

Hygieniapassin hankkiminen

Hygieniapassi tulee hankkia viimeistään 3 kk kuluessa työn aloittamisesta. Hygieniapassin saa osaamistestaajalta. Osaamistestien aikatauluista sekä tutkinnoista ja koulutuksista voi kysellä suoraan hyväksytyiltä osaamistestaajilta. Luettelo osaamistestaajista löytyy Ruokaviraston sivuilta. Osaamistestaajat perivät yleensä testistä ja todistuksen myöntämisestä maksun.

Ajankohtaista