Elintarviketoiminta ja -huoneisto

Elintarviketoiminnassa, jossa elintarvikealan toimija tuottaa, jalostaa ja jakelee elintarvikkeita, tulee rekisteröityä toiminta tai hyväksyttää elintarvikehuoneisto ennen toiminnan aloitusta. Myös paikasta toiseen siirrettävä liikkuva elintarvikehuoneisto tulee rekisteröidä ennen toiminnan aloitusta.

Liikkuva elintarvikehuoneisto voi olla

  • ajoneuvo
  • kontti
  • telttakatos
  • koju
  • muuta liikkuvaa laite

Elintarvikkeiden turvallisuus ei saa vaarantua

Elintarviketoiminta on suunniteltava, sijoitettava, rakennettava ja varustettava, kunnossapidettävä ja hoidettava siten, ettei siellä valmistettavien, säilytettävien ja käsiteltävien elintarvikkeiden turvallisuus vaarannu. Rekisteröityä elintarviketoiminnan tiloja tai hyväksyttyä elintarvikehuoneistoa ei saa käyttää muuhun tarkoitukseen niin, että siitä saattaa aiheutua terveyshaittaa.

Ilmoitusvelvollisuus

Elintarviketoiminta kuuluu ilmoitusvelvollisuuden piiriin. Eläinperäisten elintarvikkeiden teolliselle valmistukselle haetaan elintarvikehuoneiston hyväksymistä. Lisätietoja Ilmoitettavat elintarviketoiminnat -sivulta.

Lisäohjeita

Elintarvikehuoneiston vaatimuksista on tietoa erillisessä elintarviketoiminta-ohjeessa ja Ruokaviraston internet-sivuilla.

Ota yhteyttä jo suunnitteluvaiheessa

Vaikka suurinta osaa elintarviketoimintaa ei tarvitsekaan hyväksyä ennen toiminnan aloittamista, kannattaa elintarvikealan toimintaa suunnittelevan yrittäjän olla yhteydessä terveystarkastajaan jo suunnitteluvaiheessa.