Ravintolisät

Ravintolisät ovat elintarvikkeita, jotka kuitenkin poikkeavat muista elintarvikkeista ulkonäöltään ja käyttötavaltaan ja siten ne saattavatkin muistuttaa ulkonäöltään ja käyttötavaltaan lääkkeitä. Ravintolisiä ovat esim. vitamiinien, kivennäisaineiden, kuidun ja rasvahappojen saantiin tarkoitetut valmisteet sekä erilaiset yrttivalmisteet.

Ravintolisät ovat tiivistetyssä muodossa, niitä myydään annosmuodossa ja niiden tarkoitus on täydentää normaalia ruokavaliota. Niitä käytetään yleensä jonkin ravitsemuksellisen ominaisuutensa vuoksi esim. vitamiinien, kivennäisaineiden tai rasvahappojen lähteenä täydentämään ruokavaliota. Niillä voi myös olla fysiologinen vaikutus esim. ruoansulatukseen.

Ravintolisän määritelmä

  • puristeena, kapselina, pastillina, tablettina, pillerinä, jauheena, tiivisteenä, uutteena, nesteenä tai muussa vastaavassa annosmuodossa myytävää valmiiksi pakattu valmiste, jota pidetään kaupan elintarvikkeena.
  • ne nautitaan pieninä annoksina ja ne täydentävät monipuolista ruokavaliota - eivät korvaa sitä.
  • niistä saatavalla energiamäärällä ei ole merkitystä ruokavalion kannalta. Ruokavirasto katsoo, että mikäli ravintolisästä saatavan energian määrä ei ylitä 200 kJ (50 kcal) vuorokaudessa enimmäisannostusohjeen mukaan, sillä ei ole merkitystä energian saannin kannalta.

Ravintolisien ominaiset aineet

Ominaisella aineella tarkoitetaan ravintoainetta, kuten vitamiinia tai kivennäisainetta tai muuta ainetta, jolla on ravitsemuksellinen tai fysiologinen vaikutus. Ravintoaineeksi voidaan katsoa myös mm. kuitu, aminohapot, ravintorasvat, rasvahapot ja hiilihydraatit ja muuksi ominaiseksi aineeksi kasvi, yrtti tai mikrobi. Ominaisten aineiden määrät on ilmaistava pakkausmerkinnöissä numeroin.

Vähimmäismäärät

Jotta vitamiinia tai kivennäisainetta voidaan pitää ravintolisän ominaisena aineena, tulee sen määrän ravintolisän vuorokausiannoksessa olla merkittävä. Merkittäväksi määräksi katsotaan, kun vitamiinin tai kivennäisaineen vuorokautinen saanti ravintolisästä on 15 prosenttia päivittäisen saannin vertailuarvosta annostusohjeen mukaisesti nautittuna, riippumatta siitä, onko kyseessä nestemäisessä tai kiinteässä muodossa oleva ravintolisä.

Jos ravintolisää myydään nimenomaan ravintoaineen erinomaisena tai hyvänä lähteenä, tai markkinoidaan siten, että ravintolisä sisältää runsaasti vitamiineja tai kivennäisaineita, ravintolisästä saatavan vuorokausiannoksen tulee olla vähintään 30 prosenttia päivittäisen saannin vertailuarvosta annostusohjeen mukaisesti nautittuna.

Ravintolisäasetuksen mukaiset pakkausmerkinnät

Ravintolisäasetuksen mukaan ravintolisän pakkauksessa tulee olla seuraavat merkinnät yleisten pakkausmerkintöjen lisäksi:

  • Ravintolisätermi
  • Valmisteelle ominaisten ravintoaineiden tai näiden luokkien nimet tai maininta näiden ravintoaineiden tai aineiden luonteesta
  • Ravintolisälle ominaisten aineiden määrä vuorokausiannoksessa
  • Suositeltava vuorokausiannos
  • Ilmoitettua suositeltua vuorokausiannosta ei saa ylittää
  • Ravintolisää ei tule käyttää monipuolisen ruokavalion korvikkeena
  • Tuote on säilytettävä pienten lasten ulottumattomissa

Ravintolisien ilmoitusmenettely

Elintarvikealan toimijan, joka valmistaa, valmistuttaa tai tuo maahan ravintolisää, on tehtävä siitä ilmoitus Ruokavirastolle (ravintolisäilmoitus). Ravintolisän markkinoille saattamisesta vastuussa olevan toimijan tulisi tehdä ravintolisiä koskeva ilmoitus viimeistään silloin kun tuote tuodaan markkinoille. Ilmoitus vaaditaan myös silloin, kun valmisteen koostumus muuttuu sille ominaisten aineiden osalta. Ravintolisän markkinoilta poistumisesta ei enää tarvitse tehdä ilmoitusta Ruokavirastoon.

Jos valmisteella on useita vastuussa olevia toimijoita (esimerkiksi useita maahantuojia), jokaisen näistä tulee tehdä ilmoitus kyseisestä ravintolisästä. Ilmoituksessa ja pakkausmerkinnöissä annettujen tietojen tulee olla yhtenevät. Ilmoitus on tehtävä aina valmistajan, valmistuttajan tai maahantuojan muuttuessa.

Ravintolisäasetuksen 7 §:n mukaan ravintolisäilmoitukseen tulee liittää malli valmisteessa käytettävistä pakkausmerkinnöistä, josta ilmenevät sekä lakisääteiset että vapaaehtoiset pakkausmerkinnät ja mahdollisuuksien mukaan myös pakkaukseen suunnitellut kuvat. Elintarvikealan toimija vastaa itse siitä, että tuote on ravintolisäasetuksen ja muun elintarvikkeita koskevan lainsäädännön mukainen. Tätä edellyttää myös elintarvikelaissa toimijalle säädetty velvollisuus suorittaa omavalvontaa.

Ajankohtaista