Pakkausmerkinnät sekä ravitsemus- ja terveysväitteet

Asiakkaiden tulee saada tietoa ruuan sisällöstä. Vastuu tiedon antamisesta on ruuan valmistajalla ja myyjällä.
Ravitsemusväitteellä tarkoitetaan elintarvikkeen hyödyllistä ravintosisältöä käsittelevää väitettä, ja terveysväitteellä tarkoitetaan elintarvikkeen ja terveyden välistä yhteyttä käsittelevää väitettä.

Pakkausmerkinnät

Pakatuilla elintarvikkeilla tarkimmat vaatimukset

Kaupoissa suurin osa elintarvikkeista on valmiiksi pakattuja. Pakkauksissa lukee asiakkaalle tärkeitä tietoja ruuasta mm.

 • nimi
 • ainesosat/raaka-aineet
 • säilyvyysaika
 • sisällön määrä
 • valmistajan tai valmistuttajan yhteystiedot
 • alkuperä
 • tarvittaessa käyttö- tai säilytysohjeet
 • allergioita ja intorelansseja aiheuttavat ainesosia on korostettu esim. lihavoimalla.
  • allergeeneja ovat mm. äyriäiset, nilviäiset, kalat, munat, maito, pähkinät, soija, selleri, sinappi, seesaminsiemenet ja lupiini.
  • intorelanssia aiheuttavat maidon sisältämä laktoosi ja viljojen gluteeni

Vantaa on kaksikielinen kunta, jolloin pakatun ruuan tiedot annetaan suomen- ja ruotsinkielisinä.

Merkinnät pitää pystyä lukemaan

Pakkausmerkintöjen tulee olla helposti havaittavia ja luettavia, selviä ja riittävän suurikokoisin kirjasimin tehtyjä. Normaalin näkökyvyn omaavan henkilön pitäisi pystyä lukemaan merkinnät vaivatta ilman apuvälineitä.

Pakkaamattomat elintarvikkeet palvelutiskistä tai itsepalveluna

Pakkaamattomia elintarvikkeita myydään kaupoissa joko palvelutiskillä tai irtomyyntinä, jolloin asiakas itse valitsee, pakkaa ja usein punnitsee ostamansa tuotteet.

Pakkaamattomastakin ruuasta täytyy asiakkaan saada tietoa elintarvikkeen nimen lisäksi:

 • raaka-aineista ja ainesosista,
 • alkuperästä,
 • käyttö- ja säilytysohjeista.

Tietojen tulee olla luettavissa myyntipaikan yhteydessä tai asiakkaille on tiedotettava kirjallisesti, että tuotteen tiedot saa pyydettäessä henkilökunnalta.

Allergiaa tai intorelansseja aiheuttavat raaka-aineet/ruuat ilmoitetaan aina kirjallisesti.

Välittömässä myynnissä helpotuksia merkintävaatimuksiin

Välitön myynti tarkoittaa tuotetta joka on pakattu myytäväksi saman päivän aikana. Tällöin pakkauspäivä on sama kuin viimeinen myyntipäivä. Välittömän myynnin yhteydessä vaatimukset asiakkaalle annettavista tiedoista ovat samankaltaiset kuin pakkaamattomien tuotteiden.

Ravintoloissa ja kahviloissakin on annettava tietoa ruuasta

Ravintoloissa ja kahviloissakin elintarvikkeesta on ilmoitettava vähintään nimi, sisältääkö ruoka allergioita ja intoleransseja aiheuttavia aineita, sekä tietyissä tapauksissa alkuperä. Usein nämä asiat on kerrottu ruokalistassa tai tarkempaa tietoa saa henkilökunnalta.

Ravitsemusväitteet

Ravitsemusväitteellä tarkoitetaan elintarvikkeen hyödyllistä ravintosisältöä käsittelevää väitettä, esimerkiksi ’sisältää kalsiumia’. Ravitsemusväitteen hyödyllinen ravitsemuksellinen ominaisuus voi liittyä:

 • Energiamäärään, jota elintarvike
  • tuottaa
  • tuottaa lisättynä tai vähennettynä määränä tai
  • jota se ei tuota
 • Ravintoaineeseen tai muuhun aineeseen, joita elintarvike
  • sisältää
  • sisältää lisättyinä tai vähennettyinä määrinä
  • joita se ei sisällä.

Hyväksytyt ravitsemusväitteet on kuvattu väiteasetuksen liitteessä ja sen muutoksissa. Euroopan komission ylläpitämä rekisteri hyväksytyistä ravitsemusväitteistä ja niihin sovellettavista edellytyksistä.

Ravitsemusväitteiden käytön edellytykset

Ravitsemusväitteistä on määritelty, kuinka paljon elintarvikkeen on sisällettävä kyseistä ravintoainetta, jotta ravitsemusväitettä saa käyttää

 • Esimerkiksi elintarviketta voi kutsua kuidun lähteeksi, mikäli tuote sisältää ravintokuituja vähintään 3 g/100 g tai 1,5g/100 kcal.
 • Elintarviketta voi kutsua vitamiinin tai kivennäisaineen lähteeksi, mikäli tuote sisältää vähintään 15 % ravintoarvomerkintäasetuksen liitteessä määritellystä vuorokautisen saannin vertailuarvosta.
 • Vastaavasti ’sisältää runsaasti’ -väitteen käytön ehtona on, että tuote sisältää vähintään 30 % vuorokautisen saannin vertailuarvosta.

Minkälaisia väitteitä ei katsota ravitsemusväitteiksi

Tietoja ravintoaineen laadusta tai määrästä, joita vaaditaan muualla lainsäädännössä, ei katsota ravitsemusväitteiksi. Lisäksi merkintöjä ainesosista, joita on käytetty tai ei ole käytetty elintarvikkeen valmistuksessa tai jotka kuvaavat ainesosien ominaisuuksia, ei tulkita ravitsemusväitteiksi:

 • sokeroitu (huom. sen sijaan väitteet sokeriton, ei lisättyjä sokereita ja myös sokeroimaton ovat ravitsemusväitteitä)
 • makeuttamaton
 • makeutettu ksylitolilla/fruktoosilla
 • valmistuksessa ei ole käytetty rasvaa
 • ei sisällä maidon ainesosia
 • maidoton
 • lisäaineeton
 • säilöntäaineeton

Laktoositon, vähälaktoosinen, gluteeniton ja erittäin vähägluteeninen eivät ole ravitsemusväitteitä, vaan niitä säädellään erityisruokavaliovalmistelainsäädännöllä ja jatkossa elintarviketietoasetuksella (EY) N:o 1169/2011.

Terveysväitteet

Terveysväitteellä tarkoitetaan elintarvikkeen ja terveyden välistä yhteyttä käsittelevää väitettä. Esimerkiksi ’Kalsium on välttämätön lasten luuston normaalille kasvulle ja kehitykselle’.

Terveysväitteiden käytön lähtökohtana on, että väitteiden taustalla oleva tieteellinen näyttö tulee hyväksyttää etukäteen ennen kuin väitettä voi käyttää. Näytön arvioi Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen (EFSA), jonka jälkeen Euroopan komissio hyväksyy tai hylkää väitteen asetuksella. Euroopan komissio ylläpitää rekisteriä hyväksytyistä ja ei-hyväksytyistä väitteistä. Rekisteri löytyy komission sivuilta.

Lisäksi tietyt väitteet odottavat komission lopullista päätöstä, jonka takia niitä on vielä toistaiseksi mahdollista käyttää elintarvikkeiden markkinoinnissa.

Terveysväitteiden käytönedellytykset

Jokaiselle hyväksytylle terveysväitteelle on annettu käytön edellytykset ja lisäksi joissakin tapauksissa nauttimisen edellytykset, rajoitukset tai varoitus. Mikäli väitteen haluaa liittää oman tuotteensa pakkausmerkintöihin tai markkinointiin, tulee näiden käytön ehtojen täyttyä omassa tuotteessa ja sen pakkausmerkinnöissä.

Väitteiden käytön yleiset periaatteet

Lopulliselle kuluttajalle tarkoitettujen pakkausten lisäksi väiteasetusta sovelletaan tuotteiden markkinointiin ja mainontaan kaikissa muodoissaan, kuten esimerkiksi painotuotteina, internetissä, sähköisessä muodossa, radiossa, TV:ssä ja tuote-esittelyissä. Jotta elintarvikkeen pakkausmerkinnöissä, esillepanossa tai mainonnassa voi käyttää ravitsemus- tai terveysväitettä, tulee väitteen ja elintarvikkeen täyttää erityisesti väiteasetuksen artiklojen 3 ja 5 asettamat periaatteet ja edellytykset.

Ravitsemus- ja terveysväitteet eivät saa:

 1. olla totuudenvastaisia, moniselitteisiä tai harhaanjohtavia
 2. saattaa epäilyksenalaiseksi muiden elintarvikkeiden turvallisuutta ja/tai ravitsemuksellista riittävyyttä
 3. rohkaista elintarvikkeen liialliseen kulutukseen
 4. sisältää sellaista toteamusta, esitystä tai viittausta, jonka mukaan tasapainoisesta ja monipuolisesta ruokavaliosta ei yleensä saa riittävästi ravintoaineita
 5. viitata sellaisiin elintoimintojen muutoksiin, jotka voisivat aiheuttaa tai lisätä pelkoa kuluttajassa

Ajankohtaista