Hyväksytyt elintarvikehuoneistot eli laitokset

Milloin kyseessä on laitos?

Laitos on elintarvikehuoneisto, jossa elintarvikkeen valmistukseen käytetään raakoja eläinperäisiä tuotteita, eikä elintarviketta myydä suoraan kuluttajalle vaan toiseen elintarvikehuoneistoon. Myös eläinperäisten elintarvikkeiden varastointi on laitostoimintaa jos elintarvikkeet edellyttävät kylmävarastointia ja niitä toimitetaan toiseen laitokseen.

Laitoshyväksyntä

Laitokselle on haettava hyväksyntää hyvissä ajoin ennen toiminnan aloittamista. Hakemus tehdään laitoksen sijaintikunnan elintarvikevalvontaviranomaiselle, Vantaalla ympäristökeskukseen. Laitoshyväksyntää hakevat kohteet tarkastetaan ennen toiminnan alkua ja viranomainen tekee hyväksymispäätöksen, jossa voidaan tarvittaessa asettaa toiminnalle ehtoja terveysvaarojen ehkäisemiseksi. Jos suunnittelet laitoksen perustamista, ole yhteydessä kaupungineläinlääkäreihin.

Ohjeita ja linkkejä

Alla liitteenä tai linkkinä olevista asetuksista löytyy tarkempaa tietoa eläinperäisiä elintarvikkeita koskevista hygieniasäännöksistä ja hyväksymishakemuksen sisällöstä.

Asetus 853/2004 eläinperäisiä elintarvikkeita koskevista erityisistä hygieniasäännöksistä
Laitosasetus 1369/2011
Asetus 420/2011 elintarvikevalvonnasta (hyväksymishakemuksen sisältö)

Ajankohtaista