Eläinten hautaaminen

Kuolleet lemmikkieläimet sekä hevoset saa haudata maahan, mikäli siitä ei aiheudu terveyshaittaa. Eläimet saa haudata vain kiinteistönomistajan luvalla.

Hevosten hautaamisesta on tehtävä ilmoitus kaupungineläinlääkärille.

Eläimiä ei saa haudata

  • pohjavesialueelle,
  • vedenottamon suoja-alueelle,
  • 250 metriä lähemmäksi talousvesikaivoa tai
  • vesistöön viettävään rinteeseen.

Haudattavan eläimen paino ratkaisee hautaussyvyyden

Haudattaessa alle 40-kiloinen eläin, tulee sen päällä olla vähintään 0,5 metrin paksuinen maakerros.

Haudattaessa yli 40-kiloinen eläin, tulee sen päällä olla vähintään metrin paksuinen maakerros. Hauta tulee peittää välittömästi. Eläintä ei saa haudata käärittynä maatumattomaan materiaaliin.

Kaikkia eläimiä ei saa haudata

Seuraavien eläinten ruhot on toimitettava EU:n sivutuoteasetuksen mukaiseen käsittelylaitokseen:

  • nauta
  • lammas
  • vuohi
  • sika
  • siipikarja

Yhteis- tai yksilötuhkaus

Vantaan kaupungineläinlääkärin vastaanoton kautta on mahdollista järjestää kuolleen lemmikkieläimen yhteis- tai yksilötuhkaus erillistä, kulloisenkin hinnaston mukaista korvausta vastaan.

Hautapaikka

Hautapaikan kuolleelle lemmikille voi lunastaa Helsingin eläinsuojeluyhdistyksen toimistosta.

Ajankohtaista