Asumisterveys

Asuntomessuilta kuvattu olohuonenäkymä, kuvituskuva.

Asuntojen ja niihin liittyvien muiden oleskelutilojen sisäilma, puhtaus, lämpötila, kosteus, valo, säteily ja muut vastaavat olosuhteet tulee olla sellaiset, ettei niistä aiheudu tiloissa oleskeleville terveyshaittoja.

Terveyshaittaa asunnoissa voi aiheuttaa esimerkiksi:

  • kosteus ja home
  • haju, savu ja pöly
  • melu
  • puutteellinen ilmanvaihto
  • kylmyys tai kuumuus
  • sisäilman kemialliset epäpuhtaudet

Terveyshaittaa epäiltäessä omistajalla vastuu selvittää ja korjata

Jos epäilet, että asunnossasi on terveyshaitta, ota yhteyttä aina ensin kiinteistön omistajaan tai tämän edustajaan (esim. taloyhtiön isännöitsijä, hallituksen puheenjohtaja, vuokranantaja).

Kiinteistön omistaja on velvollinen selvittämään ongelman syytä ja korjaamaan epäkohdat. Esimerkiksi kosteusvaurio kannattaa korjata heti, ettei homeongelmaa pääse syntymään.

Omistajan kieltäessä tai laiminlyödessä korjaukset yhteys terveysinsinööriin

Jos kiinteistönomistaja ei pyynnöistä huolimatta ryhdy tarvittaviin selvitys- ja korjaustoimiin tai haitan olemassaolosta on erimielisyyttä, voit ottaa yhteyttä Vantaan ympäristökeskuksen terveysinsinööreihin. Heidän tehtäviinsä kuuluu asuntojen ja muiden oleskelutilojen terveydellisten olojen valvonta.

Terveysinsinöörin tekemä asunnontarkastus

Asunnontarkastuksissa pyritään selvittämään, onko asunnossa vaurioita tai olosuhteita, jotka aiheuttavat terveyshaittaa asukkaille.

Tarkastaja ratkaisee itsenäisesti, mitä tutkimuksia, näytteitä tai mittauksia terveyshaitan olemassaolon arvioimiseksi kulloinkin vaaditaan. Arvioitaessa onko asunnossa terveydensuojelulain mukainen terveyshaitta, käytetään apuna Sosiaali- ja terveysministeriön asetusta 545/2015 (ns. asumisterveysasetus) ja sen soveltamisohjetta.

Tarkastuksia ei tehdä asunnon oston tai myynnin tarpeita varten eikä rakennuksen kunnon arvioimiseksi.

Koronaviruspandemian aikana

Ympäristökeskus tekee toistaiseksi vain välttämättömiä asunnontarkastuksia tapauskohtaisesti harkiten.


Ajankohtaista