Sisäilmahankkeita

Vantaan ilmanvaihdon nykykäytännöt ovat toimivia, vahvistaa tutkimus

Vantaan kaupunki on ollut vuosina 2019 - 2021 mukana Aalto-yliopiston ja Työsuojelurahaston tutkimushankkeessa Julkisten rakennusten ilmanvaihdon käyttöaikojen vaikutus työolosuhteisiin ja sisäilman laatuun. Hankkeessa selvitettiin, miten julkisten rakennusten yöaikaista ilmanvaihtoa tulisi käyttää järkevästi siten, että voidaan ylläpitää hyvät sisäilmasto-olosuhteet ja välttää turhaa energiankulutusta. Tulokset osoittavat, että ilmanvaihdon käynnistys 2 tuntia ennen tilojen käyttöä on riittävä, ja jatkuvalla ilmanvaihdolla ei saada käyttöjakson alkuhetkellä parempia sisäilmaolosuhteita. Vantaa noudattaa tätä kuntien yhteisen ilmanvaihtosuositusten mukaista,energiatehokasta käytäntöä

Tutkimuksessa mitattiin yöaikaisen ilmanvaihdon vaikutuksia sisäilman laatuun ja lämpöoloihin 11 julkisessa rakennuksessa, joissa ei ollut aiemmin raportoituja sisäilmaongelmia. Tulokset osoittavat, että tilojen käytöllä oli suurin vaikutus tilojen TVOC-pitoisuuksiin. Yöilmanvaihdon käyttöstrategialla ei ollut systemaattista vaikutusta sisäilman mikrobipitoisuuksiin. Ilmanvaihtokoneen käynnistyksessä ei havaittu hiukkastason nousua tuloilmassa. Laboratoriokokeessa ei 3 kk:n mittauksen aikana saatu kosteissa olosuhteissa homekasvua syntymään.

Raporttia voi lukea ja ladata linkistä: https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/108821

Kuntien yhteinen ilmanvaihto-ohjeistus

Kuntien sisäilmaverkosto on laatinut ilmanvaihdon käytön yleisohjeen julkisten palvelurakennusten ylläpidon avuksi maaliskuussa 2019. Käyttäjille tavoitellaan hyviä ja viihtyisiä sisäolosuhteita. Vantaa on ollut mukana laatimassa ohjetta.
Ohje yhtenäistää ja parantaa ilmanvaihtokäytäntöjä muun muassa kouluissa, päiväkodeissa ja virastoissa, joissa käyttäjien määrä vaihtelee suuresti eri aikoina.

Ohjeessa painotetaan, että ilmanvaihto pitää säätää rakennuksen käytön ja ominaisuuksien mukaan. Tavoitteena on, että kunkin rakennuksen ilmanvaihto toimii olosuhteiden kannalta mahdollisimman hyvin.

Rakennusten ilmanvaihtoa ohjaava asetus muuttui vuoden 2018 alusta. Se ohjaa uusien rakennusten rakentamista ja koskee myös rakennusten laajennuksia. Linjaukset pyritään ottamaan huomioon myös vanhassa rakennuskannassa lähinnä peruskorjausten yhteydessä.

Vantaan kaupunki omistaa noin 500 rakennusta, ja niiden ilmanvaihto on suunniteltu ja toteutettu rakentamisajankohdan käyttötarkoituksen, henkilömäärien ja asetusten mukaisesti. Uusimman asetuksen mukaisen ilmanvaihdon järjestäminen vaatii vanhoissa rakennuksissa usein huomattavat muutostyöt ja investoinnit. Paljon on kuitenkin tehtävissä vanhojen laitteiden huolellisella säädöllä ja käytöllä.

Keskeisimmät suositukset

Kun ilmanvaihtojärjestelmä toimii oikein ja tehokkaasti, ilmanvaihtoa tarvitaan yleensä vain silloin, kun rakennusta käytetään, ja se kannattaa käynnistää pari tuntia ennen käytön alkamista. Käyttöajan ulkopuolella ilmanvaihto pitää asettaa sellaiseksi, että tilojen painesuhteet ovat hallinnassa, jolloin hallitsemattomat ilmavirrat rakenteiden kautta eivät aiheuta sisäilmaongelmia.

Joissakin tiloissa ilmanvaihto on kuitenkin syytä pitää käynnissä aina. Jos rakennuksessa on esimerkiksi kosteus- ja mikrobivaurioita, ilmanvaihto on hyvä pitää päällä jatkuvasti sen jälkeen, kun on varmistettu ilmanvaihtojärjestelmän vaikutus rakennuksen paineolosuhteisiin ja ilmavirrat tarvittaessa säädetty tasapainoon. Näissä erikoistapauksissa sisäilma-asiantuntija määrittää ilmanvaihdon käytön.

Suosituksen laatimisesta on vastannut vuonna 2018 perustettu kuntien sisäilmaverkosto. Siihen kuuluu jo kymmenen kuntaa.

Kuntien ilmanvaihdon yleisohje

Linkki Sisäilmayhdistyksen tiedotteeseen 14.3.2019 Kuntien ilmanvaihdon yleisohje yhtenäistää parhaat käytännöt

Linkki Sisäilmayhdistyksen sivulle

Vantaa mukana Smart & Clean -sisäilman tutkimushankkeessa

Vantaan kaupunki on mukana VTT:n, Aalto-yliopiston, Helsingin ja Espoon kaupunkien yhteisessä Smart & Clean -sisäilmaltaan laadukkaat ja kustannustehokkaat tilat -hankkeessa.

Hankkeessa selvitetään hyvään sisäilmaan vaikuttavia tekijöitä. Tietoja sisäilman laadusta kerätään yhtäaikaisesti käyttäjien havainnoista ja mittalaitteista. Tietojen keruu alkaa helmikuussa ja kestää toukokuun 2019 loppuun. Hankkeen tuloksista tiedotetaan sen jälkeen, kun ne ovat valmistuneet.

Vantaalta mukana on viisi koulua ja seitsemän päiväkotia: Askiston, Rekolanmäen, Simonkallion, Vierumäen ja Ruusuvuoren koulut sekä Vaaralanpuiston, Simonkallion, Aurinkokiven, Itä-Hakkilan, Leinelän, Nikinmäen ja Kimokujan päiväkodit. Kohteiksi on valittu sisäilmaltaan tavanomaisia rakennuksia yleispätevien tuloksien saamiseksi. Tilakeskus reagoi nopeasti, jos hankkeen aikana rakennuksen sisäilmatilanteessa ilmenee jotakin yllättävää.

Rakennuksen tiloihin asennetaan sisäilma-antureita. Anturit mittaavat lämpötilaa, hiilidioksidipitoisuutta, suhteellista kosteutta, haihtuvia orgaanisia yhdisteitä, pienhiukkasia sekä paine-eroja ulkoilman ja sisäilman välillä.

VTT:n koordinoima hanke kuuluu pääkaupunkiseudun Smart & Clean -säätiön muutostekoihin, ja sen päärahoittajana on Uudenmaan liitto.

Vantaan tiedote 25.11.2019 Olosuhdemittaus ja käyttäjien palaute tuovat yhdessä sisäilman laatuerot esiin

Kohdekohtaiset tiedotteet mittaustuloksista ovat Sisäilmatiedotteet-sivulla.

Lue lisää hankkeen verkkosivuilta. VTT:n tiedote 18.9.2018

Tutkimus siivouskemikaalien vaikutuksesta sisäilman laatuun 2018

Vantaan suomenkieliset lukiot osallistuivat vuonna 2018 Aalto-yliopiston SIBI-hankkeeseen, jossa tutkittiin pääkaupunkiseudun oppilaitoksissa ja päiväkodeissa käytettyjen siivouskemikaalien sekä biosidien vaikutuksia koettuun ja mitattuun sisäilman laatuun. Tutkimuskohteet edustavat tavanomaisia rakennuksia, joissa ei ole raportoituja sisäilmaongelmia ja joiden siivousmenetelmät ovat tavanomaisia.

Hankkeen tulosten julkaisuja:

Uutinen Sisäilmassa on paljon tutkittavaa (siirryt toiseen palveluun)

Siivouskemikaalien ja biosidien vaikutukset mitattuun ja koettuun sisäilman laatuun (siirryt toiseen palveluun)

Siivouskemikaalien ja biosidien vaikutukset mitattuun ja koettuun sisäilman laatuun (siirrty toiseen palveluun)

Tiedotteita:

Vantaan kaupungin tiedote oppilaitoksille

Aalto-yliopiston tiedote oppilaitoksiin, joissa tehdään oirekyselyt ja haastattelut

Aalto-yliopiston tiedote oppilaitoksiin, joissa tehdään myös kenttätutkimuksia (Vantaalla Tikkurilan lukio)

Ilmanpuhdistinkokeilu 2017

Vantaalla testattiin keväällä 2017 eri ilmanpuhdistimien vaikutusta sisäilmaan. Toimitilojen ilmanvaihtoselvitys liitteineen löytyy teknisen lautakunnan kokouksen pöytäkirjasta 16.5.2017 osoitteesta http://paatokset.vantaa.fi.

Ilmanpuhdistimien vaikuttavuustutkimuksessa olleiden kohteiden oirekyselytulokset

Kooste ilmanpuhdistinkokeilusta 2017

Kartanonkosken koulun ja päiväkodin oirekysely ennen ilmanpuhdistimien testijaksoa

Kartanonkosken koulun ja päiväkodin oirekysely ilmanpuhdistimien testausjakson jälkeen

Korson koulun oirekysely ennen testijaksoa

Korson koulun oirekysely ilmanpuhdistimien testausjakson jälkeen

Peltolan koulun oirekysely ennen ilmanpuhdistimien testijaksoa

Peltolan koulun oirekysely ilmanpuhdistimien testausjakson jälkeen

Veromäen koulun oirekysely ennen ilmanpuhdistimien testijaksoa

Veromäen koulun oirekysely ilmanpuhdistimien testausjakson jälkeen

Yhteenveto kyselyistä

Ajankohtaista