Koulujen sisäilma

Vantaan kaupunki pyrkii parantamaan koulujen sisäilmaa ja suhtautuu sisäilmaoireiluun aina vakavasti.

Jos epäilet, että oppilaan oireet voivat johtua koulun sisäilmasta, kerro asiasta kouluterveydenhoitajalle ja rehtorille viivyttelemättä. Silloin sekä oppilaan hoitopolku että koulun sisäilmatilanteen selvittely pääsevät alkuun.

Jos koulun tilojen käyttäjä huomaa puutteita koulun sisäilmassa, siitä pitää kertoa rehtorille tai vartijalle. Hyvin usein asian pystyy korjaamaan huoltotoimilla. Jos haitta jatkuu huollon toimista huolimatta ja kiinteistössä herää huoli sisäilmasta, tilakeskus ryhtyy selvittämään asiaa laajemmin.

Ryhdytään toimeen

Sisäilmahaitan aiheuttajan selville saaminen vie usein aikaa, joten samaan aikaan on syytä aloittaa neljänlaisia toimia:

A. oireista kärsivän hoito terveydenhoidossa sairauksien ja oireiden hoitopolulla

B. yksilölliset tai ryhmää koskevat toiminnalliset parannukset kuten esimerkiksi huonejärjestelyt ja muut järjestelyt toimipaikassa

C. toimipaikan välittömät huoltotyöt sekä tilojen siisteyden ja riittävän puhtauden varmistaminen

D. sisäilmatutkimukset, haitan poistamisen akuutit toimenpiteet ja mahdolliset korjaukset.

Oireilijoiden tuki

Sisäilmaoireilusta kärsivien oppilaiden saamaa tukea kehitetään jatkuvasti. Kodin, koulun ja terveydenhoidon yhteistyöllä etsitään oppilaan tilanteeseen sopivat keinot helpottaa tilannetta.

Koulujen henkilöstö saa tukea esimieheltään ja työterveyshuollosta. Tarkemmat tiedot ja ohjeet henkilöstölle on koottu Vantaan kaupungin intran sisäilmasivulle.

Oireilevia oppilaita tuetaan monin tavoin

Ajankohtaista