Kaupungin tilojen sisäilma

Sisänäkymä julkisesta aulatilasta.

Toimitilajohtamisen palveluyksikkö kantaa keskeisen vastuun Vantaan kaupungin toimitilojen viihtyvyydestä ja turvallisuudesta sekä sisäympäristöstä.

Sisäilmaongelmien tutkimuksissa, suunnittelussa ja korjauksissa toimitilajohtamisen palveluyksikkö toimii tilaajana yhteistyössä alaan erikoistuneiden toimijoiden kanssa. Parhaisiin tuloksiin päästään, kun asioita hoidetaan yhteisesti sovittujen menettelytapojen mukaisesti toimitilajohtamisen palveluyksikön, tilojen käyttäjien ja heidän terveydenhoidostaan vastaavien henkilöiden kesken.

Sisäilma-asioissa tärkeää on oikea-aikainen, luotettava ja ymmärrettävä tiedotus sekä hyvä vuorovaikutus eri osapuolien kesken.

Sisäilmaprosesseja

Graafinen kuva sisäilmaprosesseista, asia kerrotaan myös sivun tekstissä.

Toimitilajohtamisen palveluyksikkö aloittaa rakennuksen sisäilmatilanteen selvittämisen ensikartoituksella, jossa selvitetään rakenteiden ja tilojen tutkimus- ja korjaustarvetta sekä sisäilman olosuhteita ja mahdollista oireilua tiloissa. Samalla kartoitetaan, millaisilla nopeilla toimenpiteillä sisäilmaa voidaan parantaa.

Ensikartoituksen jälkeen tilataan tarvittaessa laajemmat kuntotutkimukset. Kuntotutkimuksissa selvitetään rakenteiden ja materiaalien kunto, vauriot ja korjaustarve, sisäilman olosuhteet ja paine-erot rakennuksessa sekä sisäilman laatuun vaikuttavat asiat.

Tutkimuksissa selvitetään kyseisen rakennuksen tilaa yksilöllisesti, tutkimuksissa kestää tyypillisesti 2–6 kuukautta.

Tutkimusten jälkeen käynnistyy korjaussuunnittelu. Korjaussuunnittelun jälkeen aikataulutetaan korjaukset. Korjausten alkamiseen vaikuttavat monet asiat kuten vaurioiden vakavuus, tilojen käyttö ja kesätauot, sisäilmatilanne, taloudellinen tilanne ym.

Ajankohtaista