Rakennuslupapäätösten julkipanot

Kaupunkiympäristölautakunnan lupajaoston ja viranhaltijoiden rakennuslupapäätösten julkipanolistat

Kaupunkiympäristölautakunnan lupajaoston rakennuslupapäätökset annetaan julkipanon jälkeen, jolloin niiden katsotaan tulleen asianosaisten tietoon. Valitusaika on 30 päivää. Viranhaltijan päätöksiä tehdään päivittäin. Valitusaika on 14 päivää päätösten tiedoksiannosta.

Kaupunkiympäristölautakunnan lupajaosto

11.1.2022

Julkipanolistat ovat virallisesti nähtävillä sähköisessä muodossa osoitteessa: https://julkipano.lupapiste.fi/vantaa