Lupakäsittelyssä on tällä hetkellä ruuhkaa resurssipulasta johtuen. Pahoittelemme käsittelyaikojen pitkittymistä.

Rakennusvalvonta edistää terveellisen, turvallisen ja viihtyisän rakennetun ympäristön muodostumista ja ylläpitoa ohjaamalla ja neuvomalla suunnittelijoita, rakentajia, rakennuttajia ja kiinteistöjen omistajia.

Vantaan rakennusvalvonta käyttää rakennuslupien ja neuvontapyyntöjen käsittelyyn Lupapiste-järjestelmää. Lisäohjeita järjestelmään kirjautumisesta ja käyttämisestä löydät täältä.

Oman hakemuksesi yhteysviranomaiset löydät nimettynä Lupapisteestä. Jos vasta olet jättämässä hakemusta, löytyvät alueiden vastuuhenkilöt yhteystietoineen osiosta yhteystiedot.

Rakennusvalvonta jatkaa toimintaansa ns. hybridimallilla.

Vantaan rakennusvalvonta on siirtynyt ns. hybridimalliin. Töitä tehdään sekä toimistolla että etänä.

Lupakäsittelyn ennakkoneuvottelut, tekniset ennakkoneuvottelut sekä erityissuunnitelmien esittely yms. tapaamiset järjestetään ensisijaisesti etäyhteyksin (Teams). Kokousvarauksia varten alueen lupasihteerille tulee toimittaa kaikkien osallistuvien sähköpostiosoitteet. Lupasihteerit tekevät kalenterikutsut liittymislinkkeineen.

Rakennusvalvonnan ohje Rakennushankkeen ennakoiva lupakäsittely sisältää ohjeet lupakäsittelyn ennakkopalaveriin, kaupunkikuvalliseen käsittelyyn sekä tekniseen ennakkoneuvotteluun.

Ohjeeseen on kirjattu myös kokouksissa käsiteltävä materiaali jonka suunnittelijat tallentavat Lupapisteeseen ennakkoon.

Katselmukset

Työmaiden aloituskokoukset järjestetään ensisijaisesti etäyhteyksin (Teams). Katselmukset pidetään pääsääntöisesti työmaalla. Kunkin hankkeen menettelytavat sovitaan tarkemmin kohdetta valvovan tarkastusinsinöörin kanssa.

Rakennusvalvonta

Henkilö maalaa taloa

Rakennusvalvonta edistää terveellisen, turvallisen ja viihtyisän rakennetun ympäristön muodostumista ja ylläpitoa ohjaamalla ja neuvomalla suunnittelijoita, rakentajia, rakennuttajia ja kiinteistöjen omistajia.

LVI-suunnitelmien esittely

Varmista, että opinto- ja työtodistuksesi sekä CV:si ovat lupapisteessä.

Varmista, että LVI-suunnitelmasi ovat nykyisten asetusten mukaiset www.talotekniikkainfo.fi.

Liitä LVI-suunnitelmat liitteineen Lupapisteeseen. Alla yleisimmät täydennettävät asiat:

·KVV-laitteistoselvityskaavake ja HSY:n liitoskohtalausunto ovat liitteenä

·hulevesien viivytykset/imeytykset vastaavat hulevesisuunnitelmaa, hulevesien lähtötietolomaketta ja vesihuoltolausuntoa

·liesituulettimen kompensointi esitetty IV-suunnitelmissa

·tulipesän (takan) korvausilma esitetty IV-suunnitelmissa

·ilmamäärät mitoitusohjeen mukaiset www.talotekniikkainfo.fi.

Rakennesuunnitelmien esittely

Varmista, että opinto- ja työtodistuksesi sekä CV:si ovat lupapisteessä.

Varmista, että rakennesuunnitelmasi ovat nykyisten asetusten mukaiset

Liitä rakennesuunnitelmat ja pohjatutkimus liitteineen Lupapisteeseen. Alla yleisimmät täydennettävät asiat:

·rakennesuunnitelmat allekirjoitettu

·rakennelaskelmat, jäykistys

·palo-osastoinnit esitetty rakennesuunnitelmissa

·ääneneristysrakenteet esitetty rakennesuunnitelmissa

·kiinnikkeet esitetty rakennesuunnitelmissa

·märkätiladetaljit esitetty rakennesuunnitelmissa.

Rakenna Vantaata Minecraftilla

Linkki vantaa-kanavan videoon

Vantaa on nyt myös miljoonien Minecraft-pelaajien pelikenttä ja rakennustyömaa.

Ajankohtaista