Rakennus- ja huoneistotietojen muuttaminen 1.4.17 alkaen

VANTAAN RAKENNUSVALVONNAN OHJE KIINTEISTÖN RAKENNUS- JA HUONEISTOTIETOJEN KORJAAMISEKSI/MUUTTAMISEKSI 1.4.2017 ALKAEN

Hakemus tehdään sähköisesti Lupapiste.fi kautta.

Hakemuksen tekee aina kiinteistön omistaja/omistajat tai näiden valtuuttama.

Yhtiömuotoiselta omistajalta (Kiinteistö Oy, Asunto Oy) edellytetään aina hakemusta koskeva hallituksen pöytäkirjaote.

Hakemuksen liiteasiakirjat:

  • vanhat rakennuspiirustukset (pohjat, leikkaus, julkisivut)
  • muutospiirustukset tarvittaessa (mikäli poikkeaa merkittävästi hyväksytyistä)
  • pinta-ala kaavio (kerrosala, kokonaisala, kellarin ala, huoneistoala, tilavuus)
  • kerrosala/pinta-alalaskelmat (tarvittaessa tarkistusmitattu)
  • lisäselvityksiä tarvittaessa (valokuvia ym.)

Hakemus ja sen liiteasiakirjat tulee olla asiantuntijan (esim. ark-rakennussuunnittelija) laatimat.

Rakennusvalvontajohtaja