Kosteudenhallinta

Rakennushankkeen onnistunut kosteusriskien hallinta perustuu ketjuun, jossa riskit torjutaan rakennusprosessin kaikissa vaiheissa tilaamisesta rakennuksen käyttöön.

Kosteudenhallintaselvitys

Rakennushankkeeseen ryhtyvän on esitettävä kosteudenhallintaselvitys rakennuslupahakemuksen yhteydessä. Rakennuslupahakemuksen yhteydessä laadittavalla kosteudenhallintaselvityksellä rakennushankkeeseen ryhtyvä sitoutuu huolehtimaan rakennusprosessin kosteudenhallinnasta ja rakennuksen terveellisyysvaatimuksista rakentamisen kaikissa vaiheissa tilaamisesta käyttöön. Kosteudenhallintaselvityksen sisältöä on avattu topten-käytäntökortissa: 117 c 01 Kosteudenhallintaselvitys -Merkitys ja sisältö (www.pksrava.fi)

Kosteudenhallintakoordinaattori

Rakennushankkeeseen ryhtyvän on asetettava rakennushankkeeseen erillinen kosteudenhallinnan valvonnasta vastaava henkilö (kosteudenhallintakoordinaattori). Rakennushankkeeseen ryhtyvän edun mukaista on asettaa kosteudenhallintakoordinaattori jo hankesuunnitteluvaiheessa ohjaamaan kosteudenhallinnan laadun toteutumista rakentamisen kaikissa vaiheissa tilaamisesta käyttöön.

Kuivaketju10 -toimintamalli

Kuivaketju10-toimintamalli on valtakunnallinen koko rakennusprosessin kosteudenhallinnan kattava malli. Kuivaketju10 tarjoaa konkreettiset kosteudenhallinnan menettelytavat rakennushankkeen kaikille osapuolille. Mikäli rakennushankkeeseen ryhtyvä ottaa käyttöön Kuivaketju10-toimintamallin, riittää kosteudenhallintaselvityksen sisältönä ilmoitus Kuivaketju10 –toimintamallin käyttöönottamisesta ja hankkeeseen asetettavasta kosteudenhallintakoordinaattorista.

Kosteudenhallinnan laadunvarmistuksen raportointi

Kosteudenhallintakoordinaattori raportoi kosteudenhallinnan onnistumisesta eri rakentamisen vaiheissa rakennushankkeeseen ryhtyvälle ja rakennusvalvonnalle.

Ajankohtaista