Erityissuunnitelmat

Erityisalan suunnittelijan ilmoittaminen lupapisteessä

Rakennuslupavaiheessa hankkeeseen ryhtyvä tai tämän edustaja (valtakirjalla) kutsuu hankkeelle tarvittavat erityisalan suunnittelijat. Heidän tulee kirjautua hankkeelle ja hyväksyä valtuutus. Suunnittelija täydentää hankkeelle omat tietonsa ja liittää mukaan opintotodistuksen liitteineen, työtodistukset ja referenssit. Helpoiten tietojen lisääminen onnistuu tallentamalla tiedot ja liitteet suunnittelijan omaan profiiliin. Suunnittelija luo oman profiilin ensimmäisen kerran lupapisteeseen kirjautuessaan. Suunnittelija tallentaa em. liitteet omaan profiiliin. Suunnittelija tuo liitteet kyseiselle hankkeelle valitsemalla hankkeen ”Suunnitelmat ja liitteet” -osiosta valinnan ”Kopioi omat liitteet hakemukselle”.

Lupapisteen käyttöohjeet

Erityissuunnitelmien toimittaminen lupapisteeseen

Erityissuunnitelmat liitetään hankkeelle rakentamisen aikaisessa osiossa rakennusluvan myöntämisen jälkeen. Erityissuunnitelmat lisätään PDF - muodossa oikeassa mittakaavassa suunnitelmat ja liitteet osioon. Suunnittelija lisää suunnitelmiin metatiedon eli suunnitelman sisältötiedon (esim. KVV 1.krs ). Kun suunnittelija aikoo tallentaa tai on tallentanut erityissuunnitelmia lupapisteeseen, suunnittelija ottaa yhteyttä rakennusvalvontaan ko. alueen tarkastajaan ja varaa ajan suunnitelmien esittelyyn. Suunnitelmien esittelyssä tarkastaja leimaa kuvat vastaanotetuiksi ja ne ovat lupapisteessä käytettävissä / tulostettavissa työmaan käyttöön. Muuttuneet erityissuunnitelmat suunnittelija tallentaa lisäämällä uuden version vanhaan piirustukseen ja sen jälkeen hän ottaa yhteyttä alueen tarkastajaan.

Lupapisteen käyttöohjeet

Ajankohtaista