Palvelut rakentajalle

Geopalveluista rakentaja voi kysyä yleistä tietoa tontin maaperästä. Saatavilla on tietoa kaupungin alueella tehdyistä pohjatutkimuksista ja pohjavesiolosuhteista.

Tietopyynnöt läheteään sähköpostilla geopalvelut@vantaa.fi. Ilmoita kohteen osoite ja kiinteistötunnus. Tarvittaessa voi liittää myös pdf- dwg- tai dgn-muotoisen karttaotteen aluerajauksella.

Lisätietoja palveluista voi kysyä myös puhelimitse 040 182 3084 tai 043 826 9167.

Asiakkaille jaetaan olemassa olevaa maaperätietoa, mutta muutoin yksikkö ei osallistu yksityisten hankkeiden suunnitteluun eikä pohjatutkimuksiin. Rakennushankkeiden ohjauksesta vastaa osaltaan rakennusvalvonta.

Rakennusvalvontaviraston arkistosta (asiakaspalvelusta) voi tiedustella kiinteistöjen alueilla tehtyjä pohjatutkimuksia. Pilaantuneesta maaperästä tietoja antaa ympäristökeskus.

Asiakkaille on tarjolla:

Vantaan kaupungin alueelta on olemassa vektorimuotoinen kantakartta, josta ilmenee maanpinnan likimääräinen korkeus. Kantakarttaa ylläpitää ja tietoja luovuttaa mittauspalvelut.

Ajankohtaista