Maaperätiedot

kairakone

Rakentaja saa alustavaa tietoa tontin maaperästä geopalveluista, katso lisätiedot. Saatavilla on tietoa kaupungin alueella suoritetuista pohjatutkimuksista ja pohjavesiolosuhteista. Lisäksi annetaan tietoa perustamistavoista ja muista maaperään liittyvistä selvitystarpeista.

Maaperätekijät tulee ottaa huomioon yhtenä kustannuksiin vaikuttavana tekijänä jo tontin hankintaa suunniteltaessa, ja viimeistään siinä vaiheessa, kun rakennusta sijoitetaan tontille ja rakennuksen perustamistapaa selvitetään rakennuspaikkakohtaisin tutkimuksin.

Geopalvelut on koonnut tietoja maaperästä. Tutkimustiedot luovutetaan veloituksetta halukkaille. Saatavilla on pohjatutkimus- ja pohjavesitietoja sekä maaperäkarttoja.

Geopalvelut tekee maaperätutkimuksia vain kaupungin omiin kohteisiin.

Maalajikartta

Ajankohtaista