Tonttijako

Osa tonttijakokartasta

Tonttijako on suunnitelma asemakaavassa (tietoa asemakaavasta Ympäristöhallinnon yhteisellä verkkosivulla) osoitetun rakennuskorttelin alueen jakamiseksi tontteihin. Tonttijako voidaan laatia erillisenä tai asemakaavassa. Tonttijaossa suunnitellut tontit muodostetaan rakentamis- ja kiinnityskelpoisiksi (tietoa kiinnityksestä MML:n verkkosivuilla) kiinteistöiksi lohkomistoimituksella.

Tonttijako laaditaan, milloin maanomistaja sitä pyytää tai se muutoin havaitaan tarpeelliseksi. Tonttijakoa haetaan esim. täytettävällä ja lähetettävällä lomakkeella: tonttijako- ja kiinteistötoimitushakemus. Lähetä täytetty lomake sähköpostilla mio@vantaa.fi. Liitä mukaan mahdolliset liitteet, esim. valtakirja. Lomakkeen voi myös tulostaa ja postittaa osoitteeseen Kaupunkiympäristön toimiala, Mittaus- ja geopalvelut / Sari Toivanen, PL 1860, 01030 Vantaan kaupunki. Paperisia lomakkeita saa myös kaupunkiympäristön asiakaspalvelusta.

Tonttijako tulee voimaan, kun sen hyväksymispäätöksen valitusaika (30 päivää) on kulunut, eikä kukaan nähtävilläoloaikana muistutuksen tehneistä ole valittanut päätöksestä. Tonttijaon laadinta kestää hakemuksesta hyväksymiseen 2-3 kk.

Jos tonttijaon laatiminen tai muuttaminen on pääosin yksityisen edun vaatima ja maanomistaja on sitä hakenut, kaupunki perii aiheutuneet kustannukset maanomistajalta. Perittävät kustannukset määräytyvät muutoksessa olevien tonttien lukumäärän mukaisesti, katso hinnastoista "Maksu tonttijaon laatimisesta".

Ennakkolaskenta

Ennen tonttijaon laatimista voidaan maanomistajan pyynnöstä tehdä ennakkolaskenta, joka on ehdotus siitä, millaisia rakennuspaikkoja alueesta voidaan muodostaa. Ennakkolaskentakarttaa voi käyttää esim. kauppakirjan liitekarttana.

Ajankohtaista