Pora- ja lämpökaivot

Poraustyön valmistuttua porausraportti ja porareikien sijaintipiirustus on toimitettava Lupapisteen suunnitelmat ja liitteet -välilehdelle. Lähetä raportin ja sijaintipiirustuksen liittämisestä tieto osoitteeseen mio@vantaa.fi

Tärkeää: Porareikiä suunniteltaessa on syytä tutustua etukäteen kaupungin rakennusvalvonnan "Maalämpökaivon poraamiseen tarvittava toimenpide" ohjeeseen. Lupahakemisen yhteydessä on pyydettävä maanalaisten johtojen sijaintiselvitys. Täytä verkossa lomake.

Vantaan kaupungin alueella on kymmeniä erilaisia kalliokattoisia ja muita maanalaisia tiloja. Näitä ovat mm. rautatie- ja johtotunnelit sekä väestönsuojat. Lisäksi vireillä on useita laajoja tunnelihankkeita. Toistaiseksi vain osa näiden tilojen sijaintitiedoista ilmenee johtokartalta tai ns. maanalaisten tilojen kartalta. Eräät tilat on luokiteltu salassapidettäviksi, eivätkä ne ilmene em. kartoilta.

Aiemmin mainituilla tunneleilla saattaa olla satojen metrien levyiset suojavyöhykkeet ja vielä tätäkin leveämmät ulommat selvitysvyöhykkeet. Mittaus- ja geopalvelut ei ole tässä asiassa lupaviranomainen. Tarvittavasta ilmoitus- tai lupamenettelystä antaa lisätietoja kaupungin rakennusvalvonta.

Vantaalle rakennettavien pora- tai lämpökaivoreikien tiedot tallennetaan maanalaisten tilojen tietojärjestelmään

  • sijainti (P- ja I-koordinaatit)
  • porausajankohta
  • syvyys
  • poraussuunta ja pystykaltevuuskulma (vinoreikäporaus)
  • käyttötarkoitus
  • porausurakoitsijan nimi
  • Y-tunnus

Näitä tietoja hyödyntäen voidaan estää jo tehtyjen porareikien vauriot lähialueen louhintatöissä esim. uusia tunneleita rakennettaessa.

Poraustietojen toimittaminen on aina asiakkaan/poraajan vastuulla.

Vantaan kaupunki
Mittaus- ja geopalvelut
Kielotie 28
01300 VANTAA

Ajankohtaista