Pora- ja lämpökaivot

Vantaan kaupungin alueella on kymmeniä erilaisia kalliokattoisia ja muita maanalaisia tiloja. Näitä ovat mm. rautatie- ja johtotunnelit sekä väestönsuojat. Lisäksi vireillä on useita laajoja tunnelihankkeita. Toistaiseksi vain osa näiden tilojen sijaintitiedoista ilmenee johtokartalta tai ns. maanalaisten tilojen kartalta. Eräät tilat on luokiteltu salassapidettäviksi, eivätkä ne ilmene em. kartoilta.

Porareikiä suunniteltaessa ja porattaessa on syytä pyytää maankäytön asiakaspalvelusta asianmukaista maanalaisten johtojen sijaintiselvitystä. Aiemmin mainituilla tunneleilla saattaa olla satojen metrien levyiset suojavyöhykkeet ja vielä tätäkin leveämmät ulommat selvitysvyöhykkeet. Kaupunkimittaus ei ole tässä asiassa lupaviranomainen. Vaikka porareiän voi toistaiseksi tehdä ilman lupaa, kannattanee ohjeellisesti noudattaa jo monissa kaupungeissa vallitsevaa käytäntöä, jossa esim. alle neljän metrin päässä kiinteistörajasta poraaminen edellyttää naapurin hyväksyntää. Tuolloinkaan porareiät eivät saisi ulottua naapurikiinteistöjen alle. Tarvittavasta ilmoitus- tai lupamenettelystä antaa lisätietoja kaupungin rakennusvalvonta.

Vantaalle rakennettavien pora- tai lämpökaivoreikien sijainti (P- ja I-koordinaatit), syvyys, poraussuunta ja pystykaltevuuskulma (vinoreikäporaus) sekä käyttötarkoitus tallennetaan maanalaisten tilojen tietojärjestelmään. Myös porausurakoitsijan nimi, Y-tunnus ja porausajankohta tallennetaan. Näitä tietoja hyödyntäen voidaan estää jo tehtyjen porareikien vauriot lähialueen louhintatöissä esim. uusia tunneleita rakennettaessa. Lisäksi järjestelmään tallennetaan porareikien ja rakennusten välisten lämmönsiirto- ym. putkien sijainti. Tietojärjestelmään on jo tallennettu satojen porareikien sijaintitiedot kolmiulotteisessa muodossa. Tietojen toimittaminen kaupunkimittaukseen on aina poraajan vastuulla. Tiedon voi toimittaa asemapiirroksen tai lvi-suunnitelman kopiona, johon on lisätty em. tallennettavat tiedot. Kaupunkimittaus ei toistaiseksi peri poraajalta näiden tietojen tietojärjestelmätallennuksesta aiheutuvia kustannuksia.

Porareikiä koskevat sijainti- ja muut tiedot tulee lähettää viiveettä sähköpostitse (viestin otsikossa/aiheessa p.o. sana porausraportti) tai postitse seuraavaan osoitteeseen:

mio@vantaa.fi

Vantaan kaupunki
Kaupunkimittaus
Kielotie 28
01300 VANTAA