Maanalaisten johtojen sijaintitietopalvelu

HUOM! Kaapelivaurion sattuessa - lue: Yleisohjeet ja merkkien selitteet


Katujen ja muiden yleisten alueiden rakentaminen ja ylläpito on kaupungin tehtävä. Näiden alueiden hallinta edellyttää tietoa maanalaisten johtoverkkojen ja niihin liittyvien rakenteiden tarkasta sijainnista. Tätä tarkoitusta varten Vantaan kaupunki ylläpitää ns. johtokarttaa.Johtotietojen luovutus asiakkaille

Johtotietojen luovutus asiakkaille

  1. Suunnittelua varten johtokarttaa sekä muita kaupungin kartta- ja paikkatietoaineistoja voi tilata kartanmyyntipalvelusta (https://gis.vantaa.fi/karttatilaus/). Aineistot ovat maksullisia ja niitä saa eri formaateissa. Ks. lisätietoja https://www.vantaa.fi/asuminen_ja_ymparisto/rakentaminen/kartat. Muuta suunnittelussa huomioitavaa (mm. rakentamisrajoitteet) löytyy kaupungin karttapalvelusta https://kartta.vantaa.fi/.
  2. Kaivu-, kairaus- louhinta- tmv. maaperään kohdistuvan rakennustyön aloittaminen edellyttää maanalaisten johtojen sijaintiselvitystä toimenpidealueella. Siinä selvitetään alueella sijaitsevat kaapelit, putket ja muut maanalaiset rakenteet. Ajantasainen pdf-johtokarttaote luovutetaan työmaavastaavalle. Tarvittaessa johtojen sijainti paikannetaan ja osoitetaan erillisellä maastonäytöllä. Johtojen sijaintiselvityspalvelu on asiakkaalle maksuton.

Johtoselvityksen hakeminen

  • Yleisillä alueilla tapahtuvat kaivu- ym. maanpinnan alaiset toimenpiteet:

Toiminta on luvanvaraista. Lupaa haetaan Lupapisteen sähköisen asiointipalvelun kautta (https://www.lupapiste.fi/). Palvelun käyttö edellyttää rekisteröitymistä. Lupapisteeseen jätetty katulupahakemus käynnistää automaattisesti maanalaisten johtojen sijaintiselvityksen. Asiakkaan ei enää tarvitse erikseen hakea johtoselvitystä. Kaikki yleisen alueen luvan hakemustiedot (mm. työn alkamispäivä) ja lupaan liitetyt dokumentit ovat suoraan käytettävissä sijaintiselvityksen aikana. Ajantasainen johtokartta ja muut ohjeet toimitetaan työmaavastaavalle. Tarvittaessa sovitaan maastonäytön ajankohta. Ks. lisätietoja yleisen alueen luvan hakemisesta https://www.vantaa.fi/asuminen_ja_ymparisto/kadut_ja_viheralueet/yleisten_alueiden_luvat

  • Muut maanalaiset toimenpiteet (esim. maalämpökaivojen poraukset):

Muilla kuin yleisillä alueilla asiakkaan tulee hakea johtotietojen sijaintiselvitystä sähköisellä asiointilomakkeella https://matti.vantaa.fi/portal/apps/GeoForm/index.html?appid=8efa6fcd3b094803b71af531071593ae. Lomakkeen käyttö ei edellytä kirjautumista. Sijaintiselvitystä ei siis tarvita lupahakemusten liitteeksi. Se tehdään tyypillisesti muutama päivä ennen varsinaisen maastossa tapahtuvan toimenpiteen käynnistymistä.

Voimassaolo

Johtojen sijaintiselvitys karttoineen on voimassa vain kaksi viikkoa.
Se on kertakäyttöinen ja koskee vain asiakkaan ilmoittamaa toimenpidealuetta.

Johtotietoselvityksen sisältö

Maanalaisten johtojen sijaintiselvityksen tarkoituksena on estää johtojen vaurioituminen kaivu- tai muun maaperään kohdistuvan toimenpiteen yhteydessä. Ennen toimenpiteen aloittamista sen suorittajalla on velvoite hankkia kaikkien toimenpidealueen maaperään sijoitettujen johtojen sijaintitiedot. Sähköisillä asiointipalveluilla pyritään helpottamaan varsinaisen palvelun saatavuutta ja poistamaan tarpeettomia välivaihteita.

Johtokartalla on kaikkien yleisillä alueilla (kadut, torit, puistot) olevien maanalaisten johtojen sijaintitiedot. Johtokartalta kuitenkin puuttuu suurin osa yksityisten kiinteistöjen maanalaisista johdoista. Johtokartta ei sisällä Helsinki-Vantaan lentoasema-alueen (15 km2) eikä Väyläviraston raideliikennealueiden johtotietoja. Tiedot ovat puutteellisia myös Uudenmaan ELY-keskuksen hallinnoimilta yleisten teiden tie- ja liitännäisalueilta. Näillä alueilla työskentely on aina luvanvaraista.

Tarvittaessa johtojen sijainti osoitetaan maastonäytöllä. Johtoverkkoja omistavat yritykset osallistuvat toiminnasta aiheutuvien kulujen kattamiseen.