Digitaaliset kartat

Asemakaavan pohjakartta (kantakartta)

Asemakaavan pohjakartta
Asemakaavan pohjakartta eli kantakartta on kiinteistörekisterikartan ohella tarkin maastokartta. Sen tietosisältönä ovat rakennukset ja rakenteet, liikenneväylät rakennelmineen, erilaiset maa-alueet, vesialueet, korkeustiedot, ilmajohtoyhteydet ja nimistö.

Tietojen ajantasaisuus: uudet rakennukset rakenteineen tallennetaan kahden viikon kuluessa rakennuksen sijaintikatselmuksen toimittamisesta. Sijaintikatselmus suoritetaan rakentajan tilauksesta, kun rakennuksen perustus (sokkeli) on valettu, viimeistään ennen rakennuksen loppukatselmusta. Puretut rakennukset poistetaan kartalta heti, kun purkutapahtumasta saadaan tieto. Muiden tietojen ajantasaistusviive vaihtelee muutamasta viikosta vuosiin. Kattava ajantasaistus suoritetaan tietyllä alueella kartoitusilmakuvauksen jälkeen sekä silloin, kun alueelle ryhdytään laatimaan asemakaavaa tai kaavanmuutosta.

Johtokartta

Johtokartta


Vantaan kaupunki on pyrkinyt sopimaan johtoja rakentavien yritysten kanssa maan alle kaivettujen johtoverkkojen sijaintitietojen viennistä johtokartalle. Ohjeiden mukaisesti kaikki johtoreitit on kartoitettava verkoston rakentamisen yhteydessä.

Johtokartalla kuvattuja kohteita ovat mm. sähkö- ja tietoliikennekaapelit rakenteineen (esim. muuntajat ja jakokaapit), vesijohdot sulkuventtiileineen, viemäriputket kaivoineen, kaukolämpöputket, imujäteputket ja kaasuputket. Kartan ylläpidossa pyritään varmistamaan, että jokainen johtokartan viiteteksti (johtotyyppi, kappalemäärä, materiaali, halkaisija, rakennusvuosi, korkeuslukema jne.) on luettavissa 1:500 -mittakaavaisesta tulosteesta.

Koko kaupungin kattavaa johtokarttaa ylläpidetään 1:500 -tarkkuudella. Johtokartan sijaintitarkkuus 1:500 -alueella on 20 cm.

Tietojen ajantasaisuustavoite: Uuden maanalaisen johdon sijaintitieto on käytettävissä kahden viikon kuluessa johdon rakentamisesta.


Opaskartta (ei enää ylläpidossa)

Opaskartta
Opaskartta on yleistetty karttatuote. Kartan teemoja ovat: kuviorajat (mm. liikenneväylien reunaviivat), peltoalueet, metsäalueet, vesistöalueet, moottoritiet, päätiet, seudulliset ja paikalliset yhdystiet, polkupyörätiet, kerrostaloalueet, pientaloalueet, teollisuusalueet, hakuruudusto ja nimistö.
Maksusta on yrityksillä mahdollisuus saada oman yrityksen nimi opaskartalle. Hintatiedot ja yhteydenotto kartanmyynti@vantaa.fi .

Monivärinen opaskartta nimiluetteloineen on viimeksi painettu vuonna 2018, ja se oli viimeinen. Tämä painos oli viidestoista, aiemmat ovat vuosilta 1974, 1976, 1979, 1982, 1984, 1986, 1988, 1990, 1994, 1997, 2000, 2003, 2006, 2009 , 2012 ja 2015.

Ajankohtaista