Tilapäiset liikennejärjestelyt

Tilapäisiin liikennejärjestelyihin tarvitaan aina kaupungin lupa, kun toimitaan katu- ja yleisillä alueilla.

Lupahakemukset tehdään Lupapiste-asiointipalvelun kautta. Mikäli liikennejärjestelyt ovat osa laajempaa hanketta, voidaan nämä käsitellä tätä koskevan hakemuksen yhteydessä, eikä erillistä hakemusta liikennejärjestelyiden osalta tarvita.

Lupahakemukseen tulee liittää tilapäinen liikennejärjestelysuunnitelma. Jos työ toteutetaan useassa eri vaiheessa, on jokaisesta työvaiheesta oltava oma suunnitelmansa.

Tilapäisiä liikennejärjestelyitä usein edellyttäviä luvanvaraisia hankkeita ovat muun muassa (yleisin toimenpidetyyppi suluissa):

  • aluepysäköinti- tai pysäköinti kielletty -merkkien peittäminen perhejuhlien ajaksi (Muu käyttölupa)
  • kaivutyöt (Kaivaminen yleisellä alueella)
  • nostotyöt (Nostotyöt)
  • siirtolavat, työkoneet, nostimet (yleisen alueen rajaaminen työmaakäyttöön)
  • erilaiset katutapahtumat (Tapahtuman järjestäminen)
  • kattolumien pudotukset katu- tai muulle yleiselle alueelle (Kattolumien pudotus)
  • elokuvan ja mainoskuvausten filmaamiset (Muu käyttölupa)
  • rakennustyömaat ja julkisivuremontit (Rakennustelineet tai Aitaaminen ja työmaakopit)
  • kadun tilapäinen katkaiseminen tai sulkeminen (Liikennealueen rajaaminen työmaakäyttöön tai muu soveltuva työ- tai käyttölupa).

Tyyppikuvat

Vantaa noudattaa Helsingin kaupungin ohjeistusta sekä tilapäisten liikennejärjestelyiden tyyppikuvia. Lisää käytettävän tyyppikuvan numero Lupapisteessä tehtävän lupahakemuksen Hankkeen kuvaus-kenttään.

Yksinkertaisissa perustapauksissa voidaan toimia myös jonkin alla olevan ohjeistuksen mukaisesti:

Ajankohtaista