Myyntipaikkojen luvat

Yleisten alueiden varaaminen kaupallliseen toimintaan edellyttää käyttölupaa.

Tällaista kaupallista toimintaa ovat esimerkiksi siirrettävät kioskivaunut, pystytettäviä rakennelmia kuten telttakatoksia hyödyntävät myyntipisteet, tai ravintoloiden ulkotarjoilualueet.

Kadut ja puistot myöntää luvalla ainoastaan tilapäisen oikeuden alueiden käyttöön; muiden toiminnan edellyttämien lupien hakemisesta sekä ilmoituksien tekemisestä vastaa toimija itsenäisesti.

Jalkaisin tapahtuva myyntitoiminta, tai lyhyeksi aikaa (15–30 minuutiksi) yksittäiseen kohteeseen pysähtyvä ajoneuvosta tehtävä myyntitoiminta ei kuitenkaan edellytä erillistä lupaa.

Kilpailutettavat myyntipaikat

Joulukuusien myyntipaikkojen kilpailutus vuodelle 2021 on päättynyt. Päätökset voittaneita tarjouksia tehneille tarjoajille toimitetaan lähiaikoina. Myyntikausi paikoilla on ajalla 17.12.–24.12.2021.

Liikkuvat myyntipisteet ja -kojut

  • Polkupyörään tai vastaavaan laitteeseen liitetty myyntipiste: ei maksua
  • Jäätelöauto tai vastaava hetkellisesti pysähtyvä ajoneuvo: ei maksua
  • Pysäköidyt myyntivaunut ja -kojut: maksu kioskitoiminnan tai muun kaupallisen myyntipaikan hinnaston mukaisesti

Siirrettävät kioskit, myyntipisteet ja -kojut

  • Kilpailutettavat kioski- ja grillipaikat: kilpailutustuloksen mukaisesti
  • Tilapäinen kioski- tai grillipaikka (siirrettävä vaunu tai vastaava): 100–500 € kuukaudelta + alv käyttöön otettavan alueen koon mukaisesti (määrittelyperuste n. 20 €/m²/kk) ja käsittelymaksu 70 €.
  • Lyhytaikainen, yhtäjaksoinen myyntilupa (1–14 vrk): 22,5 € vuorokaudelta ja käsittelymaksu 70 €.

Huomioithan, että kaupunki ei voi taata sähkön tai veden käyttömahdollisuutta siirrettäville kioskeille tai myyntipisteille keskeisimpien torialueiden ulkopuolella. Sähkön ja veden saannin selvitys ja järjestely on toimijan vastuulla.

Kiinteät kioskirakennukset

Jos olet kiinnostunut kiinteän ja rakennuslupaa edellyttävän kioskirakennuksen rakentamisesta yleiselle alueelle, ota alkuun yhteys tonttien ja maanhankinnan yksikköön.

Ulkotarjoilualueet

Ravintoloiden yleiselle alueelle sijoittuvat tai ulottuvat ulkotarjoilualueet (terassit) hinnoitellaan kausiluontoisesti. Ulkotarjoilualueiden kausi on vuosittain 15.4.–15.9. välisenä aikana. Tilapäisiin tapahtumiin luvitetuille ulkotarjoilualueille voidaan myöntää alueenkäyttöoikeus vuorokausitaksalla.

  • Kausikohtainen toiminta 2021: 30 € neliömetriltä + alv ja käsittelymaksu 70 €.
  • Lyhytaikainen toiminta 2021: 110,00 € vuorokaudelta + alv ja käsittelymaksu 70 €.

Ajankohtaista