Mainos- ja opasteluvat

Erilaisten mainoksien ja opasteiden sijoittaminen yleiselle alueelle edellyttää aina lupaa.

Hakemukset tehdään Lupapiste-asiointipalvelun kautta, ja ne tulee jättää käsiteltäväksi vähintään viisi (5) arkityöpäivää ennen toivottua sijoitusajankohtaa.

Mainoskankaat

Lupa mainoskankaiden asettamista varten tarvitaan aina, kun mainoskankaita kiinnitetään soveltuviin kaupungin yli- tai alikulkusiltoihin.

Varaukset kirjataan niiden saapumisjärjestyksessä.

Hakemuksella on ilmoitettava sillan numero, sijoituspuoli (ilmansuunta) sekä haluttu paikka (A tai B).

Mainoksen asettamisesta veloitetaan sen sisällön mukaisesti seuraavasti:

  • Ei-kaupalliset mainoskankaat ja banderollit 10 € vuorokaudelta
  • Kaupalliset mainoskankaat ja banderollit 30 € vuorokaudelta

Lisäksi veloitukseen lisätään arvonlisävero ja palvelumaksu 70 €.

Tilapäiset opasteet ja mainokset

Lupa tilapäisten opasteiden ja mainoksien asettamista varten tarvitaan aina, kun näitä sijoitetaan kaupungin katualueelle.

Luvattomat opasteet ja mainokset voidaan poistaa kaupungin kunnossapidon toimesta.

Hakemukseen on liitettävä kartta, josta ilmenevät opasteiden tai mainosten sijoituspaikat.

Opasteiden ja mainoksien asettamisesta veloitetaan seuraavasti:

  • Työmaiden pienet opasteet 1 € vuorokaudelta per opaste
  • Muut tilapäiset opasteet ja mainokset 20 € vuorokaudelta jokaista 30 opasteen tai mainoksen erää kohden.

Lisäksi veloitukseen lisätään arvonlisävero ja palvelumaksu 70 €.

Muita ohjeita

ELY-keskuksen ohjeistus opasteista ja mainoksista ELY:n hallinnoimien teiden varsilla.

Ajankohtaista