Katu- ja viheralueluvat

Lupa yleisen alueen tilapäisestä käyttämisestä tarvitaan aina, kun toimitaan kaupungin katualueella tai muulla yleisellä alueella. Lupahakemukseen on liitettävä suunnitelmapiirustus mittakaavassa 1:500 tai 1:1000.

Yleisen alueen tilapäinen käyttö saattaa vaatia myös tilapäisen liikennejärjestelyn yleisellä alueella työn suorittamiseksi, jolloin lupahakemukseen on liitettävä tilapäinen liikennejärjestelysuunnitelma. Tällaisia toimintoja ovat muun muassa:

Yleisten alueiden luvat haetaan sähköisesti Lupapiste.fi –palvelun kautta. Käsittelyaika on 5 työpäivää.

Kaivulupa

Kaivuluvalla ilmoitetaan yleisellä alueella tehtävästä kaivutyöstä. Kaivulupa tarvitaan kaikissa kaivutöissä katualueella tai muulla yleisellä alueella.

Hakemus on jätettävä viimeistään viisi vuorokautta ennen työn suunniteltua aloitusta. Kaivuluvat haetaan Lupapiste.fi -palvelun kautta.

Sijoituslupa tarvitaan johdoille, rakenteille ja laitteille, jotka sijoitetaan pysyvästi yleisille alueille, joko maan alle tai näkyvään ympäristöön.

Jos haet kaivulupaa tonttiliittymän vesi- ja viemäritöiden tekemiseen, tulee tiedossa olla, milloin HSY tulee tekemään liitokset sekä mihin kaivoon liitytään (liitoskohtakartta). Vesijohdon ja viemärin liittämisestä on sovittava HSY:n kanssa.

Työmaasta vastaavalla (kaivutyön suorittaja) pitää olla voimassa oleva Liikenneviraston Tieturva I- tai Tieturva II- kortti tai vastaavasti pääkaupunkiseudun katutyökortti.

Tarvittavat liitteet:

  • Ajantasainen johtoselvitys haetaan/tilataan maankäytön asiakaspalvelusta (Kielotie 13, katutaso, Tikkurila tai maankaytto.asiakaspalvelu@vantaa.fi), johtokartta mittakaavassa 1:500 tai 1:2000
  • Jos luvan hakija on muu kuin tontin omistaja/haltija, tarvitaan luvan hakuun valtakirja tontin omistajalta/haltijalta
  • Työnkuva, josta selviää alue, missä kaivetaan
  • Tilapäinen liikennejärjestelyn suunnitelmapiirustus tai tyyppikuvan numero

Kaivutyöstä veloitettava maksu päättyy vasta, kun sen valmistumisesta on ilmoitettu puhelimitse katutarkastajalle ja työ on hyväksytysti vastaanotettu.

Taksat

Yleisten alueiden käytöstä veloitettavat taksat muuttuivat Vantaalla 1.1.2016 alkaen Teknisen lautakunnan päätöksen (8 §,13.10.2015) mukaisesti. Taksamuutos koskee mm. kaivulupia, alueenkäyttölupia ja käyttötarkoituksellisia lupia (kuten mainokset, tapahtumat, myyntipaikat, terassit jne.). Taksauudistus koskee kaikkia yleisiä alueita, mukaan lukien viheralueet.