Metsien hoito

Mäntyjä

Vantaan kaupungin alueella on metsiä noin 9 000 hehtaaria, joista kaupunki omistaa noin 3 000 hehtaaria. Tämän lisäksi kaupunki omistaa pieniä asutuksen keskellä olevia puistometsäalueita, joiden yhteispinta-ala on parisataa hehtaaria.

Vantaan kaupungin metsänhoidossa painottuvat metsien virkistyskäyttö, luonnon monimuotoisuus ja maisemanhoito. Luonnon monimuotoisuutta edistetään muun muassa jättämällä metsiin sopiviin paikkoihin lahopuita ja suosimalla luontaista ja monilajista puustoa. Metsänhoidossa sopeudutaan ilmastonmuutokseen kasvattamalla metsiä sekapuustoisina ja harventamalla nuoret metsät ajoissa, jotta ne kestäisivät paremmin voimakkaiden tuulien lisääntymisen.

Metsänhoidolla vaalitaan myös maisemaa. Tiheitä metsiä harvennetaan, jotta metsä säilyisi hyväkuntoisena ja kestävänä. Puustoa harventamalla voidaan avata kauniita näkymiä. Huonokuntoisia puita poistetaan turvallisuussyistä etenkin ulkoilureittien varsilta ja rakennusten läheltä.

Kaupungin omistamia metsiä hoidetaan Vantaan kaupungin metsänhoidon periaatteiden ja Vantaan metsäsuunnitelman mukaisesti. Metsäsuunnitelman periaatteiden mukaan metsäalueille on tehty metsäsuunnitelmat suuralueittain.

Hakunilan, Kivistön, Myyrmäen ja Aviapoliksen suuralueilla sijaitsevien metsien ajantasaisiin metsäsuunnitelmiin voi tutustua kartta.vantaa.fi-palvelussa (aineistot -Luonto ja ympäristö – Uusi metsäsuunnitelma). Yksittäistä rajattua metsäaluetta klikkaamalla saa näkyviin alueelle tehdyn suunnitelman.

Ajankohtaista