Yhteiskäyttöautojen pysäköinti

Vantaan keskeisimmillä alueilla otetaan käyttöön yhteiskäyttöautojen pysäköintitunnus.

Pysäköintitunnuksen lunastanut ajoneuvo voi pysäköidä lisäkilvillä merkityille paikoille ilman pysäköintimaksua tai liikennemerkin velvoittamaa aikarajoitusta, kuitenkin enintään 48 tunniksi.

Pysäköintioikeuden voi hakea erilliset ehdot täyttävä hakija, joka tarjoaa yhteiskäyttöautopalvelua avoimesti kaikille. Pysäköintioikeus on ajoneuvokohtainen ja maksuton 31.12.2024 saakka. Rekisteritunnukseen perustuva pysäköintioikeus on valvottavissa samoin keinoin mobiilisti kuin maksullinen pysäköintikin.

Yhteiskäyttöautot edistävät kestävää liikkumista sekä vähentävät auton omistuksen ja pysäköintipaikkojen tarvetta. Vastaavat pysäköintioikeudet yhteiskäyttöautoille on myönnetty myös Helsingissä ja Espoossa.

Yhteiskäyttöautojen pysäköintitunnuksen hakeminen

Kaikki halukkaat yritykset, jotka täyttävät kelpoisuusvaatimukset sekä ovat valmiita sitoutumaan pysäköintioikeuden myöntämisehtoihin, voivat hakea pysäköintioikeutta.

Yhteiskäyttöautoyrityksen pysäköintioikeudet ovat maksuttomia ja pysäköintioikeus on ajoneuvokohtainen.

Hakumenettely, mikäli hakijalla on voimassa oleva Z -tunnus:

  • Jos hakijalla on Helsingin kaupungin myöntämiä ja voimassaolevia yhteiskäyttöautojen Z-tunnuksia, tulee hakemuksen lisäksi toimittaa niistä todistus.

Hakumenettely, mikäli hakijalla ei ole voimassa olevaa Z -tunnusta:

  • Hakijan tulee toimittaa hakemuksen lisäksi kaupparekisteriote sekä yhtiöjärjestys.
  • Hakemukseen tulee myös liittää lyhyt, enintään kahden A4-sivun mittainen kuvaus hakijan yhteiskäyttöautojen vuokrauksen toimintamallista. Kuvauksesta tulee ilmetä ainakin kuinka hakijan varausjärjestelmä toimii, miten auto otetaan käyttöön, millä alueilla Vantaalla ja Vantaan ulkopuolella palvelua tarjotaan ja yhteiskäyttöautopalveluiden käyttömaksuperusteet.

Hakemus ja liitteet lähetetään sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@vantaa.fi. Sähköpostin aihe tulee olla "Yhteiskäyttöautojen pysäköintioikeus / Yrityksen nimi".

Hakemuksesta tulee ilmetä selvästi edellä mainittujen lisäksi seuraavat asiat:

  • hakija (auton omistaja tai 1. haltija)
  • yhteyshenkilö(t) ja yhteystiedot (sähköposti ja puh.nro)
  • rekisteritunnukset ja ajoneuvoluokat autoista, joille oikeutta haetaan
  • hakija vakuuttaa täyttävänsä Vantaan kaupungin asettamat kelpoisuusvaatimukset ja on valmis sitoutumaan pysäköintioikeuden myöntämisehtoihin.

Suunnittelupäällikkö Markus Holm (markus.holm@vantaa.fi) ja liikenneinsinööri Jenni Tyynilä (jenni.tyynila@vantaa.fi) antavat tarvittaessa lisätietoja hakumenettelystä.

Ajankohtaista