Pysäköinti

Korson parkkihalli ja liikenneympyrä

Kaupungin alueella valvotaan pysäköintiä ja neuvotaan pysäköintiin liittyvissä asioissa.

Vantaalla pysäköinnin järjestämisestä vastaavat pääosin yksityiset tahot. Asukkaat pysäköivät joko omilla tai vuokraamillaan autopaikoilla. Kauppojen, kauppakeskusten ja muiden palveluiden pysäköinti on yleensä sijoitettu kiinteistöjen pihoille tai erillisiin pysäköintilaitoksiin. Pysäköinnin järjestämisen lähtökohtana on, että kukin kiinteistö järjestää tarvitsemansa pysäköinnin joko yksin tai yhdessä muiden kiinteistöjen kanssa.

Katujen varsilla sallitaan täydentävää yleistä pysäköintiä, jos se voi tapahtua liikennettä häiritsemättä ja liikenneturvallisuutta vaarantamatta. Katupysäköintiä koskevat rajoitukset on osoitettu liikennemerkeillä. Kadunvarsilla sekä kaupungin yleisillä pysäköintialueilla pysäköinti on pääosin maksutonta, mutta yleensä kuitenkin aikarajoitettua. Rajoituksia on kymmenestä minuutista aina 24 tuntiin. Keskustoissa aikarajoitukset ovat yleensä tiukemmat, jotta paikkoja voi hyödyntää mahdollisimman moni.

Pysäköinti on maksullista Tikkurilan, Myyrmäen ja Kivistön keskustoissa. Lue lisää maksullisesta pysäköinnistä.

Kivistön keskustan pysäköintikartta (pdf)

Myyrmäen keskustan pysäköintikartta (pdf)

Tikkurilan keskustan pysäköintikartta (pdf)

Liityntäpysäköinti asemilla

Vantaalla on liityntäpysäköintipaikkoja useimmilla junaratojen asemilla. Liityntäpysäköinnissä on asemasta riippuen joko 12 tai 24 tunnin aikarajoitus. Liityntäpysäköinti on maksullista ilman voimassa olevaa joukkoliikennelippua Tikkurilan, Myyrmäen, Leinelän ja Rekolan juna-asemien liityntäpysäköintipaikoilla. Lue lisää: www.hsl.fi/liityntäpysäköinti

Pyöräpysäköinti

Pyöräpysäköinnin järjestämisvastuu on samanlainen kuin autojen pysäköinnissä. Kaupunki järjestää pyöräpaikkoja joukkoliikenneterminaaleihin ja suurimmille pysäkeille sekä julkisten palveluiden yhteyteen. Kaupunki pyrkii toimillaan edistämään myös työpaikkojen, asumisen ja kaupallisten palveluiden pyöräpysäköintiä.

Raskaan liikenteen pysäköinti

Vantaa on logistiikkakaupunki ja kaupungin alueella liikkuu paljon myös kuorma-autoja. Pääosin kuorma-autojen pysäköinti tapahtuu yritysten omistamilla pysäköinti- ja terminaalialueilla. Lisäksi kaupunki on varannut kuorma-autoille jonkin verran aikarajoitettuja pysäköintialueita eri puolelle kaupunkia. Pysäköinti myös muualla saattaa olla mahdollista tieliikennelain ja liikennemerkkien mukaan, mutta asuinalueilla toivomme että pysäköinnissä otetaan huomioon myös ympäristön ja asukkaiden viihtyisyys.

Suostumuksen hakeminen liikennemerkin asettamiseksi kiinteistön piha-alueelle

Tieliikennelain 71§:n mukaisesti liikenteenohjauslaitteen asettaa muulle kuin maantielle, kadulle tai kunnan hallinnoimalle tielle tienpitäjä saatuaan siihen kunnan suostumuksen. Liikenteenohjauslaitteella tarkoitetaan liikennevaloa, liikennemerkkiä tai tiemerkintää. Tienpitäjä on näissä tilanteissa kiinteistön omistaja tai haltija. Suostumus tulee hakea, jos piha-alue on avoin yleiselle liikenteelle, esimerkiksi kun tontilla järjestetään yleistä pysäköintiä. Hakijana on kiinteistön omistaja, haltija tai omistajan valtuuttama taho.

Suostumusasia tulee kunnassa vireille hakemuksesta. Hakemus tulee toimittaa kaupungin suunnitteluyksikköön osoitteeseen lausunnot.liikennesuunnittelu@vantaa.fi . Hakemuksen liitteeksi tarvitaan suunnitelma, jossa on esitetty kaikki ne liikenteenohjauslaitteet sijainteineen, joille suostumusta haetaan. Hakemus tulee nimetä: Suostumus liikenteenohjauslaitteen asettamiseksi/ ”tienpitäjä”.

Lentoaseman pysäköinti

Lentoaseman pysäköinti on Finavian hallinnoimaa.

Pysäköinninvalvonta valvoo

Kaupungin pysäköinninvalvonta valvoo pääsääntöisesti vain yleisillä alueilla tapahtuvaa pysäköintiä. Yksityisten alueiden valvonnasta voi kiinteistön omistajan halutessaan tehdä sopimuksen kaupungin pysäköinninvalvonnan kanssa. Vantaan kaupungin pysäköinninvalvonnalla on sopimuksia muun muassa eräiden liikekiinteistöjen pysäköintilaitosten sekä joidenkin yksityisten kiinteistöjen piha-alueiden pysäköinninvalvonnasta.

Pysäköinnin kehittämisen asukasvuorovaikutus

Vantaan liikennesuunnittelu kysyi maaliskuussa 2020 verkkokyselyllä asukkailta näkemyksiä auto- ja pyöräpysäköinnin kehittämisestä Vantaalla. Vastauksia kertyi yli 600 kpl. Kysely keräsi selvästi eniten vastauksia aktiivisesti autoilevilta vantaalaisilta, jotka myös olivat pääosin tyytymättömiä autojen pysäköintiin. Pyöräpysäköintiin oltiin paljon tyytyväisempiä, mutta vastauksia pyöräpysäköinnistä kertyi huomattavasti vähemmän. Tutustu kyselyn tuloksiin: Pysäköinnin kehittäminen Vantaalla -kysely

Ajankohtaista