Aikataulu ja kustannusarvio

ratikan aikataulu

Vantaan ratikka on pitkäkestoinen hanke. Aika yleissuunnittelusta liikennöinnin alkamiseen on noin kymmenen vuotta. Näihin vuosiin sisältyy kuitenkin monia eri työvaiheita.

Hanke käynnistettiin yleissuunnitteluvaiheella vuosina 2018–2019. Valmiin yleissuunnitelman pohjalta kaupunginvaltuusto päätti jatkosuunnittelun aloittamisesta joulukuussa 2019.

Vuonna 2020 jatkosuunnitteluvaihe käynnistettiin hanketiimin perustamisella ja suunnittelutyön valmistelulla. Suunnittelua tehdään kolmella tasolla: kaavarungon, asemakaavojen sekä katu- ja puistosuunnittelmien tasolla. Arvio jatkosuunnittelun valmistumisesta on vuonna 2022.

Vuonna 2023 ratikan rakentaminen viedään päätettäväksi kaupunginvaltuustoon. Jos kaupunki hyväksyy ratikan rakentamisen aloittamisen, se voidaan aloittaa vuonna 2024.

Rakentamisvaiheen kestoksi on arvioitu noin neljä vuotta. Tällöin Vantaan ratikka valmistuisi noin vuonna 2028.

Kustannusarvio

Vantaan ratikan rakentamiskustannuksiksi on arvioitu 393 miljoonaa euroa. Helsingin seudun MAL-yhteistyön kautta valtion osuus niistä olisi 30 prosenttia eli 114 miljoonaa euroa. Lisäksi Helsingin kaupunki vastaa omasta rataosuudestaan, jonka kustannuksiksi on arvioitu 12 miljoonaa euroa. Vantaan kustannusosuudeksi jää 267 miljoonaa euroa. Loppuosasta puolet maksaisi Vantaan kaupunki ja toinen puoli maksettaisiin Helsingin seudun liikenteen (HSL) infrakustannuksien kautta.

Vantaan ratikka on kaupungille ja kaupunkilaisille kannattava investointi. Pitkällä aikavälillä sen tuomien hyötyjen on laskettu ylittävän kustannukset. Hyötyjä syntyy muun muassa reitin varren uusista investoinnista, työpaikoista ja asunnoista, kiinteistöjen arvonnoususta sekä uusien asukkaiden ja matkustajien myötä kasvaneista vero- ja lipputuloista. Laskelmia on tehty jo yleissuunnitelmassa ja niitä tarkennetaan jatkosuunnittelun aikana. Tutustu tiivistelmään ratikan taloudesta.

Kartta ratikan reitistä