Tietoa ratikasta

Havainnekuva, jossa Vantaan ratikan kaksi vaunua ohittavat toisensa Aviapoliksen Rälssitiellä. Etualalla ihmisiä kävelemässä jalkakäytävällä. Kuva: WSP Finland Oy.

Vantaa on raideliikenteen ympärille kehittynyt kaupunki. Monet alueet kehittyivät jo aikoinaan pääradan varteen. 1970-luvulla Martinlaakson rata käynnisti Länsi-Vantaan kaupungistumisen. 1990-luvulla rataa jatkettiin Vantaankoskelle ja vuonna 2015 lentoaseman kautta pääradalle, jolloin syntyi Kehärata.

Kehärata on ollut Vantaalle menestystarina. Se avasi kaupunkiin ensimmäisen poikittaisen raideyhteyden, jonka varrelle on voitu rakentaa uusia asuntoja ja työpaikkoja. Matka-ajat ovat lyhentyneet ja matkustusmukavuus on parantunut aiempiin busseihin verrattuna.

Vantaan ratikka jatkaa tätä tarinaa. Kun Länsi-Vantaa on jo pitkään käyttänyt raiteita, Vantaan itäisimmät osat ovat edelleen niiden ulkopuolella. Nyt tarkoituksena on yhdistää ne raideliikenteeseen ja mahdollistaa sujuvat yhteydet Tikkurilan, Aviapoliksen ja Helsingin suuntaan.

Ratikan suunnitteluhistoria

Suunnittelupöydällä Vantaan ratikka on ollut jo 1990-luvun alussa. Silloin siitä laadittiin ensimmäinen esisuunnitelma. Yleiskaavaan ratikka linjattiin vuonna 2007 ja vuosien 2011–2017 aikana siitä laadittiin useita alueellisia selvityksiä.

Helmikuussa 2018 Vantaan ratikasta valmistui alustava yleissuunnitelma työnimellä ”Raide-Jokeri 3”. Suunnitelmaa täydennettiin varsinaiseksi yleissuunnitelmaksi vuonna 2019. Suunnitelman pohjalta kaupunginvaltuusto teki joulukuussa 2019 päätöksen, että suunnittelua jatketaan eteenpäin.

Kartta ratikan reitistä

Ajankohtaista