Ratikan organisaatio

Vantaan ratikkan suunnittelua ja sen etenemistä ohjataan ja seurataan kolmessa eri ryhmässä. Kaupunginhallituksen seurantaryhmä ja kaupunkitasoinen seurantaryhmä valvovat ratikan suunnittelun etenemistä. Kaupunginhallituksen seurantaryhmän puheenjohtaja on Ulla Kaukola ja kaupunkitasoisen seurantaryhmän puheenjohtajana toimii kaupunginjohtaja Ritva Viljanen. Kaupunkitasoisessa ryhmässä on edustajia myös sidosryhmistä eli Väylävirastosta, Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksesta, Finavialta, HSL:stä sekä Helsingin kaupungilta. Apulaiskaupunginjohtaja Hannu Penttilä toimii puheenjohtajana kaupunkiympäristön toimialan ohjausryhmässä, joka nimensä mukaisesti ohjaa ratikan suunnittelua. Ratikkatiimi vastaa käytännön suunnittelun etenemisestä ja toimenpiteistä. Ratikkatiimiin kuuluu viisi jäsentä: hankejohtaja Elina Suonranta, ratikan suunnittelupäällikkö Sauli Hakkarainen, ratikan projektipäällikkö Tiina Hulkko, asemakaava-arkkitehti Mari Jaakonaho ja tiedottaja Hannakaisa Markkanen.

Ratikan organisaatiokaavio

Vantaan ratikan organisaatio

Ajankohtaista