Ratikan suunnittelu

Havainnekuva, jossa Vantaan ratikka on pysähtyneenä pysäkille, jota reunustavat ruskaiset puut. Pyöräilijä ajaa puiden takana talojen edessä kulkevalla pyörätiellä. Kuva: WSP Finland Oy.

Vantaan ratikan jatkosuunnittelu etenee yhtä aikaa monella tasolla.

Ratikan kaavarungolla ohjataan ratikan reittialueen kaupunkikehitystä pitkällä aikavälillä. Se tarkentaa Vantaan uuden yleiskaavan linjauksia eli ohjaa, millaista kaupunkia reitin varrelle voidaan asemakaavoittaa ja rakentaa. Kohdealue on ratikkapysäkeistä noin 800 metrin säteellä muodostuva vyöhyke.

Ratikan asemakaavoituksella osoitetaan ratikan raiteiden, pysäkkien ja muun infrastruktuurin vaatima tila katuympäristöstä. Kaavojen tarve ja rajaukset tarkentuvat, kun katu- ja puistosuunnittelu etenee. Osin nykyisiä katualueita on tarve laajentaa ja osin on tarve kokonaan uusien katualueiden kaavoittamiselle.

Ratikan katu- ja puistosuunnittelussa määritellään yksityiskohtaisesti, miten ratikan raiteet, pysäkit ja muu infrastruktuuri sijoitetaan katutilaan. Pääosa ratikan käyttämistä kaduista on olemassa olevia katuja, mutta myös uusia katuja suunnitellaan. Lisäksi jalankulun ja pyöräilyn väyliä parannetaan ja risteäville kaduille laaditaan uudet liikennejärjestelyt. Reitin puistoja suunnitellaan siinä määrin kuin ratikka niihin vaikuttaa.

Jatkosuunnittelun päivitetty osallistumis- ja arviointisuunnitelma (17.9.2021)

Jatkosuunnittelun osallistumis- ja arviointisuunnitelma (23.11.2020)

Ajankohtaista