Liikenneturvallisuus ja esteettömyys

Vantaan kaupunki pyrkii parantamaan liikenneturvallisuutta esimerkiksi vaikuttamalla ajonopeuksiin sekä etenkin kävelijöiden kadun ylitysten turvallisuuteen. Toimenpiteinä ovat muun muassa suojakorokkeet ja hidasteet sekä kiertoliittymät ja liikennevalot. Nopeusrajoituksia on alennettu kaduilla tarpeen mukaan, ja nopeusrajoitus 30 tai 40 km/h on nyt noin puolella Vantaan katuverkosta. Nopeusrajoituksia noudattamaan kannustetaan nopeusnäyttötauluilla, minkä lisäksi poliisi ja Kehä III:n automaattiset kameravalvontapisteet valvovat nopeusrajoitusten noudattamista.

Liikenneturvallisuuden edistämiseksi on laadittu Vantaan kaupungin liikenneturvallisuussuunnitelma, jossa määritellään tavoitteita Vantaan liikenneturvallisuudelle. Lisäksi 2014 on tehty Koulumatkojen turvallisuusselvitys, jonka tuloksia hyödynnetään tulevien parannustarpeiden kohdentamisessa. Koulumatkojen liikenneturvallisuudesta on saatu palautetta myös esimerkiksi koululaisten vaikuttajapäiviltä.

Vantaalla toteutettavaa liikenneturvallisuustyötä koordinoidaan ja edistetään poikkihallinnollisessa liikenneturvallisuustyöryhmässä. Opastusta turvalliseen liikennekäyttäytymiseen ja tietoa turvavälineistä saa Liikenneturvan sivuilta.

Liikenneonnettomuudet

Vantaan onnettomuusraportti ja -kartta laaditaan Tilastokeskuksen ylläpitämien, poliisille ilmoitettujen onnettomuuksien perusteella seuraavan vuoden syksyyn mennessä. Onnettomuustietoja käytetään muun muassa valittaessa liikenneturvallisuustoimenpiteitä nykyiselle katuverkolle ja suunniteltaessa uusia katuja.

Vuonna 2019 Vantaalla kuoli neljä ja loukkaantui 224 henkilöä tieliikenneonnettomuuksisa. Vuonna 2018 kuoli kolme ja loukkaantui 185, joista 15 vakavasti.

Liikennevalot ja liikennemerkit

Vantaalla on liikennevaloja noin 140:ssä liittymässä. Lukuun sisältyvät myös Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY) yleisten teiden valoliittymät. Vantaan liikennevalojärjestelmä on ns. hajautettu järjestelmä, jossa liikennevalot toimivat itsenäisesti ilman keskusohjausta. Kaukokäyttö- ja valvontajärjestelmän avulla voidaan seurata liikennevalojen toimintaa ja muuttaa niiden ohjelmointia. Uusia liittymiä on otettu liikennevalo-ohjaukseen vuosittain 1 - 5.

Perusteena uusien liikennevalojen toteuttamiselle on liittymän onnettomuusriski, suuret liikennemäärät ja/tai erityiset tekijät, kuten koululaisten suuri määrä ja jokin puutteellisuus liittymässä, esim. huono näkemä jollakin kulkusuunnalla. Nykyään liikennevalo-ohjauksen rakentamisen vaihtoehtona tutkitaan aina myös kiertoliittymän rakentamista.

Pääkaupunkiseudun liikenteenhallintakeskus toimii Liikennevirastossa. Keskus hoitaa keskitetysti Helsingin, Espoon ja Vantaan liikennevalojen ohjauksen. Kaupunkien liikennevalojen vioista voi ilmoittaa yhteiseen vikailmoitusnumeroon (09) 3103 7555 ympäri vuorokauden.

Vantaan kaupunki vastaa liikennemerkkien sijoittamisesta kaduilleen. Valtion teiden liikennemerkeistä vastaa Vantaalla Uudenmaan ELY-keskus. Suojateiden sijoittamisesta ja lapsista varoittavista liikennemerkeistä voit lukea lisää usein kysytyistä kysymyksistä. Pysäköinnistä Vantaan kaduilla voit lukea pysäköintisivuilta.

Esteettömyys

Vantaa on tehnyt esteettömyysohjelman, jonka pohjalta liikkumisympäristöä pyritään suunnittelemaan esteettömäksi erilaisin toimenpitein. Myös vanhusjärjestöiltä saatu palaute otetaan huomioon kohteiden valinnassa. Esteettömyyskartoituksia on tehty esimerkiksi Tikkurilan, Martinlaakson ja Hakunilan alueille. Suurimmalle osalle Vantaan bussipysäkeistä on tehty esteettömyyskartoitus, jonka pohjalta etenkin eniten käytettyjä pysäkkejä parannetaan.

Liikenneturvallisuus- ja esteettömyysaloitteet

Seuraavana vuonna rakennettavat pienet liikenneturvallisuus- ja esteettömyyskohteet päätetään keväisin teknisessä lautakunnassa. Niistä moni on lähtöisin asukkaiden ja yhdistysten aloitteista. Toimenpiteitä voivat olla esimerkiksi hidasteet, suojateiden suojasaarekkeet tai kaiteet ja käsijohteet esteettömyyttä parantamaan. Esityksiä voi lähettää kaupunkiympäristön asiakaspalvelun kautta. Hidasteiden rakentamisen perusteista sekä esimerkiksi liikennepeileistä voit lukea lisää usein kysytyistä kysymyksistä. Itä-Uudenmaan poliisilaitos ottaa vastaan tietoa ongelmapaikoista, joihin toivotaan liikennevalvontaa, osoitteessa liikennepalaute.ita-uusimaa@poliisi.fi. Osoitteeseen voit lähettää myös kysymyksiä liikennelainsäädännöstä. Uusi tieliikennelaki astui voimaan 1.6.2020.