Kävely ja pyöräily

Kävelyllä ja pyöräilyllä on suuri merkitys kaupungin kehittymiseen ja siellä viihtymiseen. Kävelyn kulkumuoto-osuus Vantaalla oli vuonna 2018 tehdyssä tutkimuksessa 20 prosenttia, pyöräilyn 7 prosenttia. Vantaan kaupunkirakennetta kehitettäessä parannetaan kävelyn ja pyöräilyn olosuhteita, muun muassa rakennetaan lisää pyöräteitä ja pyörien pysäköintipaikkoja. Tavoitteena on nostaa pyöräilyn kulkumuoto-osuus Vantaalla 15 prosenttiin.

Vuoden vantaalainen pyöräilijä 2020

Vuoden vantaalaisena pyöräilijänä 2020 palkittiin Emmi Suihkonen Leppäkorvesta, ja kunniamaininnan sai Vilja Mattsson Rekolasta.

Vantaan kaupungin Poljin-työryhmä palkitsee vuosittain Vuoden vantaalaisen pyöräilijän. Palkittava voi olla yksityishenkilö tai yhteisö. Esimerkillisyys pyörällä liikkujana voi syntyä vaikkapa vakituisesta työ- tai koulumatkan pyöräilystä. Muita ansioita voivat olla esimerkiksi pyöräilyn edistäminen lähipiirissä tai osallistuminen pyöräilyn seura- tai järjestötoimintaan.
Palkittava valitaan verkossa annettujen ehdotusten joukosta. Palkitsemisen tavoitteena on nostaa pyöräilyä esille itsenäisenä kulkutapana ja hyötyliikuntana sekä motivoida vantaalaisia valitsemaan yhä useammin kestävä tapa liikkua.

Poljin-työryhmä on perustettu vuonna 2000 edistämään pyöräilyä ja jalankulkua. Ryhmässä on edustajia Vantaan kaupungin eri toimialoilta ja Vantaan pyöräilijät ry:stä. Vuoden vantaalainen pyöräilijä valittiin nyt 13. kerran.

Kaupunkipyörät tarjoavat helpon liikkumismuodon

Vantaalla on päässyt ajamaan kaupunkipyörillä kesäkuusta 2019 alkaen. Kaupunkipyöriä on liikenteessä 1000 kappaletta, ja asemapaikkoja noin 100. Asemia on keskusta- ja työpaikka-alueilla Tikkurilan, Aviapoliksen, Myyrmäen, Kivistön ja Koivukylän suuralueilla. Kaupunkipyöräkausi kestää 31.10. saakka.

Käyttäjäksi rekisteröidytään HSL:n kaupunkipyöräsivustolla, ja pyörien käyttöönotto ja palautus tapahtuu HSL:n matkakortin ja mobiilisovelluksen avulla. Pyörien käyttöoikeuden voi lunastaa koko kauden ajaksi, viikoksi tai päiväksi. Lisäksi mobiilisovelluksella on mahdollista maksaa myös yksittäisestä matkasta. Kuhunkin tuotteeseen sisältyy valitun kauden aikana rajaton määrä korkeintaan 30 minuutin mittaisia matkoja. Vantaan kaupunkipyörien käyttäjäksi rekisteröityminen tuodaan osaksi HSL:n kaupunkipyöräsivustoa myöhemmin keväällä.

Kyseessä on eri järjestelmä kuin Espoossa ja Helsingissä, eikä pyöriä voi käyttää ristiin näiden kahden järjestelmän välillä. Vantaan kaupunkipyöräjärjestelmän käyttö ei sisälly Helsingin ja Espoon kaupunkipyörien kausimaksuun, vaan siitä maksetaan erillinen maksu.

Vantaalla käytössä pyöräilyä sujuvoittava ”virtuaalinen painonappi”

Vantaalla on käytössä maksuton CrossCycle-mobiilisovellus, joka helpottaa ja nopeuttaa pyöräilyä kaupungissa. Puhelimeen tai muuhun mobiililaitteeseen ladattava sovellus seuraa pyöräilijän etenemistä GPS-paikannuksen avulla. Kun pyöräilijä saapuu tietyn matkan päähän liikennevaloristeyksestä, sovellus lähettää liikennevaloille pyynnön vihreästä valosta. Kun pyyntö lähetetään ennakoiden, voi pyöräilijä päästä liikennevaloista läpi pysähtymättä. Sovellus on ikään kuin virtuaalinen liikennevalojen painonappi, napin painallus vain tapahtuu ennen risteykseen saapumista.

Sovelluksen käyttö ei anna pyöräilijälle etuoikeutta tien ylitykseen muihin tienkäyttäjiin nähden eikä lisää pyöräväylien vihreän valon osuutta, vaan säästää pyöräilijältä turhia pysähdyksiä liikennevaloissa ja sujuvoittaa matkaa. Ensi vaiheessa sovellusta varten tarvittava tekniikka ohjelmoidaan 42 valoristeykseen pyöräreittien varrelle. Risteykset ja niistä muodostuvat reitit on merkitty Google Maps-palveluun. Kun sovelluksen käytöstä on kertynyt kokemuksia, järjestelmää voidaan laajentaa uusiin valoristeyksiin.

Sovelluksen käyttäminen on yksinkertaista ja turvallista, sillä sitä ei tarvitse katsoa matkan aikana. Sovellus aktivoidaan yhdellä painikkeella, minkä jälkeen laitteen näyttö voidaan sammuttaa ja laite asettaa esimerkiksi taskuun. Laitetta ei tarvitse ottaa esille matkan aikana, kun sovellus on kerran aktivoitu. Matkan päättyminen kuitataan jälleen yhdellä painalluksella. Tämän jälkeen sovellus näyttää käyttäjälle yhteenvedon matkasta, kuten matkan keston, pituuden ja keskinopeuden sekä lähetettyjen pyyntöjen lukumäärän. Kun sovellus on suljettu, matkan tiedot häviävät sovelluksen muistista.

CrossCycle -mobiilisovellus toimii Android-laitteissa ja sen voi ladata Google Play Kaupasta. Sovelluksen toimittaa Vantaan kaupungille liikennevalojen valvontajärjestelmän tuottava Dynniq.

Joukkoliikenneasemilla liityntäpysäköintipaikkoja, Tikkurilan asemalla polkupyörien pysäköintihalli

Tikkurilan aseman eteläisessä alikulussa on pyöräilijöitä palveleva 160-paikkainen pyörien pysäköintihalli. Hallissa on kaksikerroksisia pyörätelineitä, joihin voi lukita pyörän rungostaan omalla lukolla. Pyöräilijöiden käytössä on myös ilmapumppu ja pyöränkorjausteline työkaluineen. Pysäköintihalliin pääsee joka päivä klo 5.00-23.00 näyttämällä HSL:n matkakorttia oven vieressä olevalle lukulaitteelle.

Lisäksi useiden joukkoliikenneasemien yhteydessä on liityntäpysäköintipaikkoja, joissa on erilliset pysäköintialueet pyörille.

Pyöräilyn laatureittejä ja baanoja

Pitkän tähtäimen tavoitteena on rakentaa korkeatasoisia pyöräilyn reittejä eli baanoja. Lisäksi toteutetaan yhtäjaksoisia laadukkaita pyöräteittejä, ns. pyöräilyn laatureittejä tai laatukäytäviä. Laatureitit toteutetaan jo olemassa olevaan pyörätieverkostoon mm. uusimalla katujen päällysteitä ja madaltamalla reunakiviä reitin varrella. Laatureittejä huolletaan talvisin erityisen hyvin.

Ensimmäiset pyöräilyn laatureitit ovat valmsituneet osuudelle Kivistöön ja Tikkurilasta Korsoon. Vuonna 2021 valmistuu suunnitelmien mukaan laatureitti Tikkurilasta Kisvistöön ja vuonna 2022 Tikkurilasta Hakunilaan. Vantaan valmistuneet ja suunnitellut pyöräilyn laatureitit kartalla (pdf)

Kartat ja oppaat

Vantaalla on pyöräilijöille ja jalankulkijoille tarjolla useita reittejä esitteleviä maksuttomia karttoja ja oppaita. Lue lisää Vantaan pyöräilyreiteistä.

Pyöräilystä ilmasto- ja terveyshyötyjä

Pyöräilyn ja kävelyn lisäämisellä saavutetaan monia hyötyjä. Kulkumuodot ovat päästöttömiä, mikä parantaa ilmanlaatua ja vähentää kasvihuonekaasupäästöjä. Vantaa on asettanut tavoitteekseen olla hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä, ja yhtenä keinona tavoitteeseen pääsyssä on pyöräilyn edistäminen.

Pyöräily on hyvää liikuntaa, joten pyöräilyn lisääminen tuo myös merkittäviä terveyshyötyjä. Hyöty tuntuu myös kukkarossa, sillä on laskettu, että jos pyöräilyn kulkumuoto-osuus saadaan nousemaan yhdeksästä prosentista (tilanne vuonna 2012) 15 prosenttiin, saavutetaan vuosittain kahdeksan miljoonan euron terveyshyödyt.

Liikennesäännöt

Uusi tieliikennelaki (linkki Traficomin sivuille) astui voimaan 1.6.2020.

Ohjeita ja sääntöjä jalankulkijoille ja pyöräilijöille on runsaasti Liikenneturvan sivuilla. Vantaalla on melko vähän rinnakkaisiksi merkittyjä eli eroteltuja jalkakäytäviä ja pyöräteitä. Muistathan, että jalkakäytävillä pyöräily on kielletty yli 12-vuotiailta.

Kevyen liikenteen väylät Vantaalla on merkitty yleensä yhdistetty pyörätie ja jalkakäytävä -liikennemerkillä. Sen sijaan kadun vieressä kulkevia jalkakäytäviä ei useimmiten ole merkitty jalkakäytävämerkillä.

Mopoilu on ohjattu Vantaalla taajama-alueiden kaduilla useimmiten ajoradalle, koska nopeusrajoitus on siellä alhainen ja kävelijöitä ja pyöräilijöitä on paljon. Mopoilu on sallittu pyörätiellä vain, jos liikennemerkin lisäkilvessä on sallittu mopoille -teksti. Tällaisia pyöräteitä on lähinnä maanteiden varsilla. Sovita mopoiluvauhtisi sellaiseksi, että ehdit reagoida yllättäviinkin tilanteisiin. Maastoliikennelain mukaan muualla kuin moottoriajoneuvoille tarkoitetuilla alueilla ajaminen on luvanvaraista.

Vantaa tarjoaa jalankulkijoille liukkausvaroituspalvelun

Vantaan kaupunki tarjoaa maksuttoman, jalankulkijoille tarkoitetun Ilmatieteen laitoksen liukkausvaroituspalvelun. Palvelun voi tilata tekstiviestillä.

Ajankohtaista