Liikenne

Kuva linja-autosta liikenteessä

Vantaa sijaitsee valtakunnallisten pääväylien, kansainvälisen lentokentän sekä kauko- ja lähiliikenteen rautateiden solmukohdassa. Monipuoliset liikenneyhteydet mahdollistavat sujuvat matkaketjut metropolialueen sisällä sekä muualle Suomeen ja ulkomaille.

Vantaalla panostetaan erityisesti toimivaan joukkoliikenteeseen sekä jalankulun ja pyöräilyn kehittämiseen.

Liikennesuunnittelu

Liikennesuunnittelun tehtäviin kuuluu:

 • Vantaan liikenteen ja liikkumisen suunnittelu
 • Yleiskaavatason liikennesuunnittelu ja sidosryhmäyhteistyö mm. naapurikuntien kanssa
 • Asemakaavoituksen liikennesuunnittelu (yksityiskohtaisemmat liikenteelliset ratkaisut, toimivuus ja tilavaraukset)
 • Liikenteen hallinta ja ohjaus (liikennemerkit, pysäköinti, tiemerkinnät ja viitoitus)
 • Liikennevalojen suunnittelu ja kehittäminen
 • Pysäköinnin kehittäminen ja järjestelmät
 • Liikenteelliset yleissuunnitelmat, liikenneselvitykset ja -ennusteet
 • Kävelyn ja pyöräilyn edistäminen ja olosuhteiden kehittäminen
 • Joukkoliikenteen kehittäminen yhteistyössä HSL:n kanssa
 • Liikenneturvallisuuden seuranta ja kehittäminen
 • Liikennemäärien kehityksen seuranta, liikennetiedon kehittäminen
 • Liikennemelu- ja liikenteen ympäristöhaittojen selvittäminen
 • Rakennuslupalausunnot

Joukkoliikenteen suunnittelu ja informaatio, Helsingin seudun liikennejärjestelmän ja maankäytön (MAL-työ) kehittäminen sekä liikenteen seudullinen tutkimustoiminta kuuluvat Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymälle (HSL). Kaukoliikenteen linja-autojen reitti- ja aikataulutietoja antaa Matkahuolto.

Pääteiden liikenteen sujuvuudesta, turvallisuudesta, kunnossapidosta ja liikenteen ohjauksesta vastaa Uudenmaan ELY-keskus. Ratojen suunnittelusta, ylläpidosta ja rakentamisesta vastaa Väylävirasto.

Lentokentän toiminnasta ja mm. lentoaseman pysäköinnistä saa tietoa Finavialta, linkki Finavian sivuille.

Ajankohtaista