Ulkovalaistus

Kuva katuvalaisimesta

Vantaan kaduilla ja puistoissa on noin 43 000 valopistettä. Jatkossa yhä useammat Vantaan katuvaloista tulevat olemaan led-valoja ja uudisrakentamisessa niitä käytetään pääsääntöisesti.

Vantaan kaupunki vastaa katujen, puistojen, kaupungin liikuntapaikkojen ja kaupungin kiinteistöjen pihojen valaistuksesta. Vantaata halkovien pääteiden valaistuksesta vastaa puolestaan ELY-keskus.

Katuvalaistus koostuu yhteensä noin 43 000 yksittäisestä valopisteestä. Niiden energiakustannukset vuositasolla ovat noin 1,4 miljoonaa euroa ja huoltokustannukset noin 0,6 miljoonaa euroa. Energia hankitaan Vantaan Energia Oy:ltä. Huoltotyöt suorittaa Eltel Networks Oy.

Huoltotyöt

Yksittäiset pimeät lamput vaihdetaan huoltokierroksilla, jotka ajetaan tammi-helmikuussa ja elo-syyskuussa. Huoltokierrosten välillä lamppuja vaihdetaan, jos niitä on pimeänä enemmän kuin kaksi perättäistä lamppua. Katuvaloviat, joissa valot ovat pimeänä laajemmalta alueelta, korjataan aina mahdollisimman pikaisesti.

Jos kadulla tai lähiympäristössä vain osa valoista palaa, on katuvalokeskuksesta todennäköisesti palanut sulake. Mikäli alueen kaikki katuvalot ovat pimeinä, on vika pääsääntöisesti ohjausjärjestelmässä. Näistä ongelmista tulisi ilmoittaa kaupungille, jotta vika päästäisiin korjaamaan mahdollisimman nopeasti.

Pimeistä katulampuista Vantaan alueella voi tehdä ilmoituksen verkossa vikailmoitus-kartassa. Irti revityistä pylväiden luukuista, avatuista keskuksista ja vastaavista mahdollista vaaraa aiheuttavista kohteista toivotaan aina ilmoitusta, jotta ne saadaan korjattua ennen kuin onnettomuuksia tapahtuu.

Vantaalla on n. 450 katuvalokeskusta, joita sytytetään ja sammutetaan keskitetysti kahden erillisen mittausaseman valoisuustasomittausten perusteella. Toinen mittausasema sijaitsee Itä- ja toinen Länsi-Vantaalla. Mikäli tietoliikenneyhteydet eivät jossain päin Vantaata jostain syystä toimi, ei valaistustasomittauksen antama ohjaus saavuta alueen keskuksia. Näissä tapauksissa varajärjestelmä sytyttää valot. Syttymis- ja sammumisajat voivat tällöin olla poikkeavat. Valaistuksen polttoaika on n. 4000 h vuodessa.

Kesällä tehdään niin sanottu ryhmävaihto, jolloin vaihdetaan 20 prosenttia lamppumäärästä. Samalla korjataan pienet viat sekä puhdistetaan heijastimet ja suojakuvut. Monimetallilamppujen polttoikä on kaksi, suurpainenatriumlamppujen kuusi ja led-valaisimien polttoikä 25 vuotta.