Suunnitteluohjeet konsulteille

Vantaan kadun-, vesihuollon ja viheralueiden suunnittelussa käytetään tiettyjä yhtenäisiä määrittelyjä ja piirustusmerkintöjä. Ohjeistoa on käytettävä kaupungin tilaamissa töissä, ellei erikseen ole muuta sovittu. Suunnitelmien laatimisessa noudatetaan linkeistä löytyvää ohjeistusta.

Kadun ja vesihuollon suunnittelua koskevat ohjeet

Vantaan kadun- ja vesihuollon suunnittelussa käytetään tiettyjä yhtenäisiä määrittelyjä ja piirustusmerkintöjä. Ohjeistoa on käytettävä kaupungin tilaamissa töissä, ellei erikseen ole muuta sovittu. Suunnitelmien laatimisessa noudatetaan linkeistä löytyvää ohjeistusta.

Piirustusten lajit ja aiheet 2016 alkaen

Katusuunnitelman ja kadun rakentamissuunnitelmien sisältö

Sähköisten suunnitelmien esittäminen

Piirustusnumerointiohje

HSYn vesihuollon putkien ja rakenteiden sijoittaminen Vantaalla - Suunnitteluohje

Liikenteenohjaussuunnitelman sisältö ja ulkoasu

Mallikuvat:

Katualueita koskevat tyypipiirustukset:

Ulkovalaistuksen suunnittelua koskevat ohjeet

Valaistussuunnitelmien tilauskäytäntö

  • Kadunsuunnittelija / viheraluesuunnittelija (myös konsultti) lähettää katusuunnitelman / viheraluesuunnitelman (asemapiirustuksen) valaistussuunnittelua varten valaistussuunnittelukonsultille ja ilmoittaa samalla tilauksesta sähköpostitse Kristiina Mikkoselle / suunnittelu kristiina.mikkonen@vantaa.fi, Ville Hohdille / rakentaminen ville.hohti@vantaa.fi ja Ismo Armiselle / rakentaminen ismo.arminen@vantaa.fi. Kaupungilla on puitesopimus kolmen valaistussuunnittelutoimiston kanssa, joten hankkeeseen käytettävä valaistussuunnittelija tulee varmistaa Ismo Armiselta, ismo.arminen@vantaa.fi tai 043 825 6385 .
  • Valaistussuunnittelija lähettää suunnitelman koordinaattilaskentaa varten kadunsuunnittelijalle, joka palauttaa suunnitelman koordinaattilaskentojen kanssa valaistussuunnittelijalle. Viheralueilla koordinaatteja ei laskenta.

Suunnitteluohje

Liite 9: Mallisuunnitelma:

Viheralueiden suunnittelua koskevat ohjeet

Viheralueiden yleis- ja toteutussuunnitelmien laadinnassa noudatetaan viheralueyksikön ohjetta yleis- ja toteutussuunnitelmien laadinnasta.

Siltojen korjaussuunnitteluohjeet

Siltojen korjaussuunnitteluohjeet on toteutettu yhteistyössä Vantaan, Helsingin, Espoon ja Uudenmaan ELY-keskuksen kanssa.

HSY:n johtojen huomioon ottaminen rakennushankkeessa

HSY:n johdoille (putkille) tulee varata riittävä suojaetäisyys, kun niiden läheisyydessä kaivetaan ja rakennetaan. Alla HSY:n ohjeita.

Ajankohtaista