Nähtävillä olevat suunnitelmat

Katu- ja puistosuunnitelmien valmistumisen jälkeen ne pidetään nähtävillä kahden viikon ajan. Kaikki nähtävillä olevat suunnitelmaehdotukset ovat esillä Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimialan asiakaspalvelun tiloissa osoitteessa Vantaa-info, Tikkurila, Dixi, 2. krs, Ratatie 11, 01300 Vantaa. Suunnitelmiin voi tutustua nähtävilläoloaikana myös internetissä.

Suunnitelmien esittelyyn nähtävilläoloaikana on varauduttu Vantaa-Infossa.

Nähtäville asettamisesta ja oikeudesta muistutuksen tekemiseen ilmoitetaan suunniteltuun alueeseen rajoittuvien kiinteistön omistajille ja haltijoille kirjeitse. Ilmoituksen katsotaan tulleen asianosaisen tietoon, jos se on annettu postin kuljetettavaksi vähintään viikkoa ennen nähtäville asettamista.

Suunnitelmaehdotuksia nähtävillä

Seuraavat suunnitelmaehdotukset pidetään nähtävillä 19.03. – 01.04.2020 Kaupunkiympäristön toimialan asiakaspalvelussa, Ratatie 11 (Dixi), 2.krs, 01300 Vantaa. Suunnitelmat ovat tällöin myös Vantaan kaupungin internet-sivuilla: vantaa.fi > Asuminen ja ympäristö > Kadut ja viheralueet > Asiakaspalvelu > Nähtävillä olevat suunnitelmat

Metsäsuunnitelma

Tikkurilan, Koivukylän ja Korson suuralueiden metsäsuunnitelma

Lisätietoja:

Kaupunginmetsänhoitaja
Sanna Ervasti, p. 050 302 6421
S-posti: Sanna.Ervasti(at)vantaa.fi


Muistutukset on toimitettava viimeistään 01.04.2020 klo 15.00 mennessä kirjallisesti osoitteella:
Tekninen lautakunta, KIRJAAMO, PL 1100, 01030 Vantaan kaupunki tai sähköpostiosoitteeseen: Kirjaamo (at) vantaa.fi

Vantaalla 10.03.2020


Vantaan kaupunki

Kadut ja puistot palvelualue


Kaupungininsinööri

Henry Westlin

Kunnossapitopäällikkö

Jyrki Vättö

Linkit ja liitteet:

HUOM.: PDF-tiedostot avautuvat Firefox-selaimella uuteen ikkunaan, mutta Chrome-selaimella samaan ikkunaan. Takaisin "Nähtävillä olevat katusuunnitelmat" -sivulle pääset peruuttamalla selaimen nuolinäppäimellä, älä sulje oikean yläkulman rastista.

Metsikkökohtaiset suunnitelmatiedot - Tikkurilan, Koivukylän ja Korson suuralue

Metsäsuunnitelman selostus - Tikkurilan Koivukylän ja Korson suuralue

Kartta metsänhoidolliset hakkuut Korson suuralue (18.3 Mb)

Kartta metsänhoidolliset hakkuut Koivukylän suuralue (20.2 Mb)

Kartta metsänhoidolliset hakkuut Tikkurilan suuralue (19.3 Mb)

Kartta metsänhoitotyöt Korson suuralue (18.4 Mb)

Kartta metsänhoitotyöt Koivukylän suuralue (20.6 Mb)

Kartta metsänhoitotyöt Tikkurilan suuralue (19.6 Mb)

Ajankohtaista

Twitter