Nähtävillä olevat suunnitelmat

Katu- ja puistosuunnitelmien valmistumisen jälkeen ne pidetään nähtävillä kahden viikon ajan. Kaikki nähtävillä olevat suunnitelmaehdotukset ovat esillä Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimialan asiakaspalvelun tiloissa osoitteessa Vantaa-info, Tikkurila, Dixi, 2. krs, Ratatie 11, 01300 Vantaa. Suunnitelmiin voi tutustua nähtävilläoloaikana myös internetissä.

Suunnitelmien esittelyyn nähtävilläoloaikana on varauduttu Vantaa-Infossa.

Nähtäville asettamisesta ja oikeudesta muistutuksen tekemiseen ilmoitetaan suunniteltuun alueeseen rajoittuvien kiinteistön omistajille ja haltijoille kirjeitse. Ilmoituksen katsotaan tulleen asianosaisen tietoon, jos se on annettu postin kuljetettavaksi vähintään viikkoa ennen nähtäville asettamista.

Suunnitelmaehdotuksia nähtävillä

Seuraavat suunnitelmaehdotukset pidetään nähtävillä 08.10.–21.10.2020 Kaupunkiympäristön toimialan asiakaspalvelussa, Ratatie 11 (Dixi), 2.krs, 01300 Vantaa. Suunnitelmat ovat tällöin myös Vantaan kaupungin internet-sivuilla: vantaa.fi > Asuminen ja ympäristö > Kadut ja viheralueet > Asiakaspalvelu > Nähtävillä olevat suunnitelmat

Katusuunnitelmat

Katu- ja puistosuunnitelmien linkit ja liitteet:

HUOM.: PDF-tiedostot avautuvat Firefox-selaimella uuteen ikkunaan, mutta Chrome-selaimella samaan ikkunaan. Takaisin "Nähtävillä olevat katusuunnitelmat" -sivulle pääset peruuttamalla selaimen nuolinäppäimellä, älä sulje oikean yläkulman rastista.

KATUSUUNNITELMAT

Vesihuollon suunnitelmaehdotuksia nähtävillä

Kuulutusaika 13.8-26.8.2020

Vantaan vesihuollon HSY:n toiminta-alueen 2020 hyväksyminen

Vesihuoltolain (2014/681) mukaan kunta hyväksyy alueellaan toimivalle vesihuoltolaitokselle toiminta-alueen ja tarvittaessa muuttaa hyväksyttyä toiminta-aluetta vesihuoltolaitoksen esityksestä. Ennen päätöksentekoa kunnan tulee tiedottaa asiasta riittävässä laajuudessa, pyytää toiminta-alueen muutoksesta lausunto valvontaviranomaiselta ja antaa muutoksen kohteina olevien kiinteistöjen omistajille ja haltijoille tilaisuus tulla kuulluiksi.

Ehdotus vesihuollon toiminta-alueeksi on yleisesti nähtävillä Tikkurilan, Korson ja Myyrmäen Vantaa-infoissa ajalla 13.8-26.8.2020.

Toiminta-aluetta koskevat mielipiteet ja huomautukset on toimitettava nähtävilläoloajan päättymiseen mennessä osoitteella:

Vantaan kaupunki, kirjaamo, PL 1100, 01030 Vantaan kaupunki, tai kirjaamo@vantaa.fi

Liitteet:
Kuulutus
Kungörelse
Kartta Vantaan vesihuollon toiminta-alue 2020
Toiminta-alueen sanallinen määrittely
Kartta Vantaan kaupungin vesihuollon toiminta-aluemuutokset 2020-2022
Kartta HSY:n vesihuollon toiminta-alueen alustavista muutoksista 2018-2027

Ajankohtaista

Twitter